Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji v nemocnici na oddělení gynekologie a porodnictví. Zdravotní pojišťovna přestala našemu oddělení hradit jako zdravotní indikaci pro umělé přerušení těhotenství věk nad 40 let. Své rozhodnutí nám odůvodnili tím, že se dnes (05.12.2018) posouvá hranice mateřství i za tento věk. Dále uvádějí, že těhotenství ve věku nad 40 let je běžné. Dříve patřilo mezi zdravotní indikace i početí po 40. roku věku. Došlo k nějaké změně? Máme na úhradu nárok? Děkuji, Eva.

ODPOVĚĎ:

Umělé přerušení těhotenství UPT a podmínky pro jeho provádění upravuje stále zákon č. 66/1986 Sb. , o umělém přerušení těhotenství.
K žádné změně platných právních předpisů vztahujících se k umělému přerušení těhotenství tedy nedošlo.
Prováděcím právním předpisem k citovanému zákonu je vyhláška č. 75/1986 Sb. , kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb. , o umělém přerušení těhotenství.
Vyhláška podrobně upravuje podmínky pro umělé přerušení těhotenství, postup při projednání umělého přerušení těhotenství, místo provádění, hlášení a další povinnosti zdravotnických pracovníků. V příloze k citované vyhlášce nalezneme Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody k umělému přerušení těhotenství. Tento seznam je členěn podle jednotlivých stavů na interní, chirurgické, neurologické atd. Mezi gynekologické stavy, které jsou zdravotním důvodem k přerušení těhotenství, patří mimo jiné i početí po 40. roce věku.

 

Zdroj: MUDr. Mgr. Dita Mlynářová a Mgr. Theodora Čáslavská, právní kancelář ČLK