Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Text popisuje jak je možné provést zúžení a rozšíření společného jmění manželů (SJM).

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Text uvádí, co patří a co nepatří do společného jmění manželů (SJM).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Darování nemovitosti nebo movitého majetku vyšší finanční hodnoty dítěti nebo nezletilé osobě není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Poměrně vyčerpávající informace o této skutečnosti podává tento článek i s příklady z praxe.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text velmi stručně pojednává o skutečnosti, kdy se rodiče dítěte nedomluví na tom, jaké bude mít příjmení. Především kdo o tom rozhoduje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text definuje rozdíl mezi půjčkou a výpůjčkou a povinnosti, které pro dlužníka nebo vypůjčitele z toho plynou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Text definuje rozdíl mezi půjčkou a výpůjčkou a povinnosti, které pro dlužníka nebo vypůjčitele z toho plynou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text definuje co je to odpůrčí právo jako způsob zajištěná závazku a jak probíhá jeho realizace v praxi.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text pojednává stručně o možnosti zajištění závazku formou srážek ze mzdy. Článek uvádí jakou formou je částka srážena a v jak velké míře.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text pojednává stručně o možnosti zajištění závazku formou srážek ze mzdy. Článek uvádí jakou formou je částka srážena a v jak velké míře.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text pojednává o ručení jako formě zajištění závazku - uvádí jakou musí mít formu a jaké z ručení plynou další povinnosti.