Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do jednotlivých stránek poradny

OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Je zákazník povinen eshop předem informovat o vrácení zboží?
- Je kupující povinen informovat prodávajícího o vratce zboží?
- Zboží vrácené eshopu neobsahuje fakturu, doklad - vliv na lhůtu k odstoupení

Má e-shop právo nepřijmout zásilku s vráceným zbožím bez předešlého upozornění zákazníka e-mailem o odeslané vratce (spousta e-shopů má totiž v obchodních podmínkách, že nepřijímají takto neohlášené zásilky). Jestliže zásilka s vráceným zbožím neobsahuje alespoň kopii faktury s nakoupeným zbožím, může e-shop odmítnout vrácení platby? Děkuji, Nora

ODPOVĚĎ:
Není oprávněný odmítnout vrácení platby, ale skutečnost je taková, že pokud nemají jak identifikovat, o jakou platbu se jedná nemusí být schopni ji vyúčtovat (jméno a adresa sice jsou identifikátory, ale společnost může ve svém softwaru objednávky registrovat pouze pod fakturním číslem a nemusí je být schopná pod jménem či adresou dohledat). Tuto písemnost můžete doplnit později, nelze považovat vrácení zboží bez faktury za nevrácené včas a řádně.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Převod bytu v osobním vlastnictví v domě společenství vlastníků bytových jednotek
- Postup darování bytu v domě společenství vlastníků bytových jednotek SVJ
- Je nutný souhlas předsedy SVJ s darováním bytu v bytovém domě?

Jak postupovat v případě, kdy máme v úmyslu darovat dceři byt v osobním vlastnictví manželů.
Jedná se o společenství vlastníků bytových jednotek SVJ - je třeba projednávat případnou změnu vlastníka přes SVJ nebo můžeme kontaktovat přímo notáře. Jaké jsou současné platné darovací ceny. Můžete sdělit, zda se připravují nějaké cenové změny služeb? Děkuji, Zlata

ODPOVĚĎ:
Darování nemovitosti je bezúplatné. Jakékoliv sjednání ceny za nemovitost by z darování dělalo smlouvu kupní.
Pokud se ptáte na sepsání darovací smlouvy, může jít o čásku kolem 5000 Kč + platba za kolek na katastr nemovitostí (500-1000 Kč).
Změnu vlastníka musíte nahlásit SVJ a doložit příslušným nabývacím titulem (můžete  dopředu kontaktovat správce - např. kvůli počtu výtisků smlouvy nebo jiných dokumentů, které by potřeboval k doložení; jeho souhlas nepotřebujete).
Pokud máte kromě společenství vlastníků v domě zřízeno i družstvo (což by za  standardních okolností být nemělo) je třeba o převodu nemovitosti informovat i  družstvo.
Daň z darování ani daň z převodu nemovitostí (pokud se jedná o nemovitost  drženou více jak 5 let) platit nebudete (převody v rámci blízkých rodinných  vazeb jsou osvobozeny od těchto daní).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to výprosa - příklad, vysvětlení
OBČAN-VĚČNÉ BŘEMENO
- Rozdíl mezi věcným břemenem a výprosou
- Je nutné zřídit věcné břemeno chůze, jízdy pokud má majitel vedlejšího pozemku vlastní vjezd
- Soused má vlastní vjezd na pozemek - je nutné mu zřídit věcné břemeno na užívanou cizí cestu?

Jsme vlastníky rodinného domku, který má svůj vlastní vjezd. Sousedíme s domem, který je ve spoluvlastnictví 3 osob a má svůj vjezd (i když z čelního pohledu na druhé straně domu, s výjezdem do téže ulice i dost prostoru na vybudování vjezdu dalšího). Mezi domy a pozemky nikdy nebyl plot, vztahy dobré, a proto jsme dvěma sousedním vlastníkům umožňovali výjezd a vchod naším vjezdem. Sousedé vědí, že vjezd jejich není. Máme do budoucna obavy, kdybychom chtěli vybudovat plot, abychom se nedostali do potíží a nebylo nám to znemožněno. Mohou nám tedy do budoucna sousedé udělat potíže s věcným břemenem, event. vydržením věcného břemene chůze, vjezdu a jak se tomu bránit. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru nejsou obavy z vydržení věcného břemene v tomto případě na místě. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, po jakou dobu tento stav trvá. Věcné břemeno k nemovitosti (tedy i právo průchodu/průjezdu přes Váš pozemek, resp. využívání Vašeho vjezdu) je možné vydržet po uplynutí 10 let. I v případě, že tento stav trvá již déle než zmiňovaných 10 let se však vydržení věcného břemene nemusíte obávat. K vydržení je totiž zapotřebí mimo jiné i dobrá víra Vašich sousedů, že jim právo průchodu/průjezdu náleží. Pokud je však tento průchod/průjezd z Vaší strany pouze tolerován, jedná se o tzv. výprosu, t. j. o stav, který dobrou víru Vašich sousedů nezakládá (potvrzeno i judikaturou Nejvyššího soudu). Ve Vaší situaci tedy Vaši sousedé vjezd využívají oprávněně na základě výprosy, na vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni to však nestačí.
V případě, že by se Vaši sousedé rozhodli tuto situaci řešit soudní cestou, museli by jako žalobci prokázat, že k jejich pozemku nevede jiná přístupová cesta, resp. že nemají možnost se na svůj pozemek dostat jinak, než Vaším vjezdem, což dle toho, co píšete ve Vašem dotazu, neplatí.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Jak se počítá 14denní lhůta při vrácení zboží eshopu
- Výpočet lhůty při odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet
- Je nutné při vrácení zboží aby měl 14.den prodejce zboží zpět?
- Je možné emailem informovat o vrácení zboží z internetového eshopu?


Jak je to přesně se 14ti denní lhůtou, která zákazníkovi umožňuje vrátit zboží bez udání důvodu? Jestliže zákazník chce této 14ti denní lhůty využít a vrátit zboží nakoupené v internetovém obchodě, je povinen toto zboží odeslat tak, aby bylo danému e-shopu dodáno do zmíněných 14ti dnů od převzetí zásilky, nebo stačí např. 10.den od převzetí zásilky danému e-shopu po e-mailu oznámit, že zboží vrací zpět a dále je už jedno za kolik dní zboží odešle zpět?
Dá se toto oznámení o vratce zboží po e-mailu považovat za odstoupení od smlouvy?

ODPOVĚĎ:
Lhůta 14 dnů je lhůta pro odstoupení od smlouvy - jedná se o tzv. hmotněprávní úkon a lhůty tohoto typu musí být dodrženy kompletně (nejenom formálně - tedy oznámením o odstoupení od smlouvy). To znamená, že chcete-li od smlouvy odstoupit, musí být sepsáno odstoupení od smlouvy a zboží vráceno do 14 dnů - tedy nejpozději 14. den musí mít prodejce možnost zboží převzít zpět (z toho důvodu doporučuji do 7 dnů se rozhodnout, zda si zboží ponecháte či nikoliv a nejpozději 10 den zboží odeslat zpět - standardní doručovací doba je 2 až 3 dny - to zda prodejce zboží skutečně převzal, již nemusíte řešit).
Můžete e-mailovou formu odstoupení od smlouvy využít, ale doporučuji ji okamžitě doplnit formou písemnou odeslanou poštou z dodejkou. Navíc z písemnosti musí být jasně patrné, že využíváte svého spotřebitelského práva a odstupujete od smlouvy. Tento postup je vhodný zejména u nákupů vyšší hodnoty. Seriozní e-shopy sice většinou mailovou komunikaci uznávají a nevyžadují formální postupy, ale na to nedoporučuji spoléhat.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Neprodejná nemovitost při vypořádání SJM
- Může být prodán při vypořádání SJM byt, dům, pokud jeden z manželů nemá kde bydlet?
- Nemožnost rozdělení domu a neprodejnost (nezájem kupců) při vypořádání SJM
- Manželé se nedokážou domluvit na vypořádání SJM a soud jim nedokáže pomoci
- Rozdělení rodinného domu při rozvodu na 2 byty, bytové jednotky

Dne 9.6.2009 nabyl právní moci rozvod manželství. Ihned jsem podala žádost o vypořádání SJM. Soud se dosud táhne, bylo již několik jednání a dva pokusy o smír. Situace je taková, že na pozemku jsou dva domy.Malý a velký. Já bydlím v malém sama již třetí rok a bývalý manžel se v žádném domě stejnou dobu nezdržuje, protože bydlí v nemovitosti jeho současné manželky. Dál o naši společnou nemovitost nemá zájem a chce ji prodat. Já ovšem svoji polovinu prodat nechci, naopak chci ji dál užívat. Jiné bydlení nemám a při případném vyrovnání z prodeje nemovitosti bych nedostala takovou částku, abych si mohla zajistit srovnatelné bydlení. Je třeba také brát zřetel na to, že je mě již 61 let, jsem
nemocná aproto nemám zájem o změnu bydlení, které mě vyhovuje i do budoucna, zvláště proto, že je bezbariérové. Soudní znalec nedoporučil rozdělení nemovitosti na dvě poloviny kvůli společnému přístupu a společným přípojkám.
Soudce zase zajímá pouze to, že když já si nechám svoji polovinu, tak bývalý manžel bude tu svoji hůře prodávat. Problém je také v tom, že tato nemovitost je neprodejná i jako celek. Již za manželství jsme ji čtyři roky prodávali a kupec se nanašel. Stejná situace je i teď. Od roku 2009 ji nabízí k prodeji a žádný zájemce není. Jak ukončit tento spor a jaká je možnost, aby soud zrušil SJM a provedl reálné rozdělení, popřípadě přikázání spoluvlastnictví stejných podílů. Bývalý manžel se u soudu vyjádřil, že se bude soudit třeba do své smrti, ale ze svého požadavku na prodej celé nemovitosti neustoupí. Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je složitá zejména proto, že na otázku řešení takové situace nedává zákon jasnou odpověď.

Pokud reálné rozdělení není možné a prodej nemovitosti s rozdělením následného výtěžku povede ke zhoršení sociální situace jednoho z bývalých manželů je tento způsob vypořádání SJM také nemožný.
Pokud podložíte všechny své argumenty reálnými důkazy (nemožnost rozdělení domu, neprodejnost, potřeba bezbariérovosti atd.) nebude moci soud postupovat ani jedním z výše uvedených způsobů vypořádání - a de facto problém začíná, protože k jiným formám vypořádání je potřebná dobrá vůle obou z bývalých manželů a ochota vzájemně vycházet.

Je možné podíl jednoho z manželů přikázat za náhradu druhému (tzn. musela byste vyplatit svého bývalého manžela, nebo by musely být podíly na vypořádaném SJM v takovém poměru, aby mohl být celý dům přisouzen Vám). Ve Vašem vyšším věku, pravděpodobně vyplacení podílu na nemovitosti nebude reálné (např. formou půjčky u banky), takže možnost je pokus o dohodu, že bývalý manžel místo půlky domu dostane jiný společný majetek (což je sice možnost, kterou musím uvést, ale obávám se, že bývalý manžel buď nebude ochoten na návrh přistoupit nebo nedisponujete takovým majetkem).

V nejkrajnějším případě zůstane nemovitost v podílovém spoluvlastnictví (což je v případě, že se lidé nejsou schopni dohodnout, velmi problémová forma spoluvlastnictví - od nejrůznějších drobných ústrků mezi spoluvlastníky až po zásadní schválnosti, které pak řeší policie).

Pokud bývalý manžel nechce přistoupit na rozumnou formu vypořádání, bude těžké najít řešení. Soud musí zvážit každou variantu možných řešení (proto soudce hodnotí prodejnost spoluvlastnického podílu). Aktuálně tedy řešení de facto neexistuje, a bude bohužel probíhat pouze táhlý soud.

Pokud byste stála o reálné rozdělení nemovitosti - muselo by dojít k oddělení společných prostor a vedení energií (rozdělení vodoměrů a elektroměrů). Možností by také mohlo být rozdělení místností (pokud je možné je separovat tak, aby vytvořily dvě stejné bytové jednotky) a určení věcného břemena ve prospěch jedné "bytové jednotky" k užívání společných prostor, např. veranda, vchod (energie by ale stejně musely být odděleny, na ty věcné břemeno z podstaty věci určit nelze).

Mohu Vám pouze doporučit trpělivost, přebírání veškerých písemností od soudu, pokud bude delší dobu soud nečinný nahlížet do spisu, příp. zvolit pomoc doporučeného advokáta.

 

OBČAN-DLUHY
- Vymahačská firma nepředložila plnou moc od věřitele na vymáhání částky
- Jak postupovat pokud vymahačská firma nevystaví doklad na náklady vymáhání

Městský soud v Praze zapsal do obchodního rejstříku jím vedeném firmu M.B.A. Finance s.r.o., která se zabývá, mimo jiné, vymáháním dluhů. Od této firmy jsem obdržel upozornění na nezaplacení jistého nedoplatku pro jinou firmu, který vznikl chybou mé účetní. Nedoplatek jsem po tomto upozornění a po následné kontrole ihned uhradil a zároveň jsem firmu M.B.A. Finance s.r.o. požádal o specifikaci jimi účtovaných nákladů řízení a zároveň o vystavení řádného daňového dokladu na jimi účtovanou částku nákladů řízení. Dále jsem tuto firmu požádal o kopii plné moci, na základě které po mne vymáhá nedoplatek od zcela jiné firmy. Ve stanovené lhůtě (tuto si mimochodem stanovila firma M.B.A. sama) 10 dnů jsem však žádnou odpověď nedostal a proto bych se rád zeptal, jak dále postupovat v této věci. Kontaktoval jsem příslušný soud, který výše zmíněnou firmu do obchodního rejstříku zapsal, ovšem tento soud nemá sám o sobě nástroj, který by mu umožňoval v této věci jednat. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Je mi velmi líto, že musím psát následující odpověď. S uvedenou firmou už jsem se setkala v obdobné situaci a ani s tou mi příslušný krajský soud nebyl schopen poskytnout odpovědi (takže mě nepřekvapuje, že jste v jednání se soudem také neuspěl) a jak jsem posléze zjistila, paradoxně nemají nástroje vůbec na nic - zaevidují společnost, jejíž vznik byl v souladu se zákonem a kromě postihu za neaktualizaci dat v obchodním rejstříku a tím pravomoce soudu končí. Jediné, co můžete udělat je, kontaktovat jejich správce daně (obvykle podle sídla společnosti) a oznámit nevystavení příslušných dokladů a žádat kontrolu účetnictví společnosti, a pokud jde o plnou moc nezbývá Vám než společnost urgovat (povinnost identifikovat svou pohledávku ze zákona nemají). Bohužel, zatím nevím, jak proti těmto a obdobným společnostem účinně zasáhnout.


RODINA-SOUD, SVĚŘENÍ DO PÉČE
- Je možné aby si otec nechal dítě mladší 1 roku ve své péči?
- Může být kojenec, mimino ve střídavé péči obou rodičů?
- Střídavá péče u kojence, mimina, velmi malého dítěte

V současné době se s přítelem hádáme, bydlím u něho v domě, kde bydlí i jeho matka. Vadí mi, že musím vídat každý den jeho rodinu. Vyhrožuje mi "ať si klidně táhnu na Kladno," kde mám svoji rodinu, ale že mám odejít bez dcerky (10 měsíců), že mi ji nedá. Může mi dceru jen tak může odebrat? Jakou mám šanci v případě zažádání soudu o svěření dítěte do mé péče. Pokud by chtěl mít u sebe miminko i přes noc, je na to ještě moc malinká, aby byla přes noc ještě pryč od mámyJak to funguje se střídavou péčí. Od kdy je možná, každý z nás by bydlel v jiném městě? Děkuji, Vladimíra

ODPOVĚĎ:
Otec dítěte Vám ho nemůže „sebrat“. Pokud je matka schopná starat se o tak malé dítě, žádný soud nesvěří ani ne roční dítě otci. Jakmile od něj odejdete, zažádejte si o svěření do péče a vymezte v návrhu, jak si představujete, aby otec navštěvoval dítě – dny, hodiny a požadavek Vaší přítomnosti.

Střídavou péči soudy umožňují až u dětí vyššího věku, u malých dětí je vysoké riziko narušení zdravého psychického vývoje, zejm. v raných obdobích života, kdy jsou fixované výhradně na matku. Střídavá péče vypadá stejně jako se nazývá – např. dítě je půl roku u jednoho rodiče a půl roku u druhého (nebo jinou dobu, záleží na dohodě rodičů) – většinou ji soudy umožňují s ohledem na další podstatné okolnosti (např. v případech, kdy dítě nemusí měnit školu).
Partner Vás jenom vydírá a používá k tomu miminko a Vy si to nemusíte nechat.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Je možné zřídit věcné břemeno na pozdější vypořádání majetku při darování?
- Věcné břemeno pozdějšího vypořádání sourozenců při darování bytu, domu, nemovitosti
- Kolik stojí sepsání darovací smlouvy
- Kolik stojí sepsání dohody o zřízení věcného břemene

Rodiče darovali dům dceři s tím, že až by se v něm jednou rozhodla bydlet nebo ho prodat, musí vyplatit druhého sourozence. Podle výpisu z katastru je tedy vlastníkem pouze dcera, v domě prozatím stále bydlí maminka. Nyní bychom chtěli právně zabezpečit společné vlastnictví obou sourozenců. Jakým způsobem lze nejlépe provést? Věcným břemenem ve výpisu z katastru, kde bude ustanoveno, jak se musí provést vypořádání nebo je možné přidat do katastru dalšího vlastníka s rovným podílem? Prosím, sdělte nám možnosti a orientační náklady řešení případu. Děkuji, Jiřina

ODPOVĚĎ:
V situaci, kdy je jediným vlastníkem domu dcera, je třeba, aby osoba, které má svědčit buď právo spoluvlastnické nebo právo plynoucí z věcného břemena, měla nějaký nabývací titul. Tedy buď darovací smlouvu na polovinu domu, nebo smlouvu o zřízení bezplatného věcného břemena. Smluvní základ je tedy prvním nákladem – doporučuji spojit se s notářem či advokátem s žádostí o cenovou kalkulaci za vyhotovení smlouvy a návrhu na zápis do katastru nemovitostí (ceny mohou být čistě smluvní, takže nelze předjímat jejich výši; počítat můžete s částkou kolem 5 000 – 7 000 Kč). Návrh na vklad musí být osazen kolkem (cca 500 – 1 000 Kč). Věcné břemeno lze zřídit pouze ve prospěch osoby (např. jako právo dožití), nikoliv jej charakterizovat jako povinnost vyplatit.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta na podání stížnosti proti usnesení šetření policie
- Stížnost státnímu zástupci proti způsobu vyšetřování policií

Přibližně před půl rokem jsem podala na bývalého přítele trestní oznámení za ublížení na zdraví - policie při sepisování protokolu tvrdila, že musí použít formulář "znásilnění", ačkoliv jsem od začátku tvrdila, že tak to kvalifikovat nechci. Teď mi přišlo usnesení, kde policie došla k závěru, že věc odkládá, protože se podle jejího názoru nejedná o znásilnění - přitom v závěru byla celá věc hodně zkreslena a navíc vůbec nebylo žádným způsobem zmíněno, jak posuzuje ublížení na zdraví. Policie sice trvala na doložení zdravotních posudků, ale když jsem je předložila a lékařské zprávy jasně dokumentovaly vyšetření i pobyt v nemocnici, tak se tím vlastně vůbec nezabývali. Chtěla bych vědět, jakým způsobem se proti takovému rozhodnutí mohu bránit. Elektronickou formou jsem podala "stížnost", ale nevím, jestli elektronická forma bez autorizovaného podpisu je dostatečná, případně jak se počítá lhůta pro podání opravných prostředků (doručeno bylo ve čtvrtek, stížnost jsem podala elektronicky v neděli a písemně ji chci podat dnes nebo zítra).
Prosím o radu, jak dál postupovat - případně jestli mám kromě stížnosti ještě nějakou další možnost se bránit, případně která legislativní ustanovení to řeší. Stížnost jsem podala s odvoláním na §145/1a Trestního řádu, ale další postup už z toho dovodit neumím. Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Stížnost je podána v pořádku, podle příslušného ustanovení a pokud jste ji odeslala ve lhůtě 8 dnů od doručení usnesení, splnila jste i lhůtu (elektronicky bez zaručeného podpisu nemá smysl), pro splnění lhůty stačí, když je v poslední den lhůty zásilka podána na poštu. Stížnost bude prošetřena a rozhodnutí Vám doručeno. Pokud nebudete s řešením spokojena, můžete se obrátit na státního zástupce, který dozoruje nad činností příslušného policejního útvaru, a pokusit se situaci vyřešit s ním.

OBČAN-BYDLENÍ
- Jak postupovat proti hlučnému nájemníkovi, nájemnici
- Nájemník bouchá v noci bezdůvodně smetákem do stěn domu - jak se bránit
- Žaloba s návrhem na vydání zákazu porušování sousedských práv, odškodnění
- Odškodnění za rušení sousedských práv - hlučný soused

Máme problém, tím je hlučný soused. Přistěhovali jsme se do paneláku, kde již minimálně 2 roky paní Alena bydlící o 3 patra výš. Každou noc až na výjimky bouchá se zcela jasným záměrem budit sousedy. Zřejmě bouchá smetákem do stropu a stěn. Výhrůžky a domluvy nepomáhají, situace se naopak neúnostně zhoršila. Policii nelze přivolat, nikdy nevíme, kdy přesně si těch většinou cca 10 úderů za noc odbude. Policie s paní Alenou mluvila - bez úspěchu. Všech 7 postižených bytů sepsalo petici na družstvo a věc jsme předali přestupkové komisi k přestupkovému řízení.
Když nezabere ani přestupkové řízení a obrátíme se na soud, má tento nějaké "násilné donucovací prostředky", jak učinit její noční úchylce konec? Nenapadá Vás, prosím, jak ještě jinak by se dala naše zoufalá situace řešit? Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
Podejte hromadnou žalobu s návrhem, aby soud vyslovil zákaz dalšího porušování sousedských práv a požadujte odškodnění za dosavadní porušování sousedských práv. Jiná cesta bohužel nevede.
Soudní rozhodnutí a jeho další případné porušování by mohlo vést k vyloučení paní z bytového družstva (pokud se jedná o družstevní dům). Jinak, bohužel, situace je taková, že pokud sama nepřijde k rozumu (a to ani pod tlakem soudního rozhodnutí), tak stoprocentně účinné donucovací techniky neexistují (protože tím by bylo asi jedině sebrání věcí, se kterými lze dělat rámus).

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Může žalobce v průběhu soudního řízení měnit obsah žaloby?
OBČAN-BYDLENÍ
- Majitelka bytu v bytovém domě neplatí  do fondu oprav - jak postupovat
- Žaloba na určení povinnosti poskytnout vyúčtování za byt v bytovém domě

Jsem majitelkou jednoho  bytu bývalého obecního domu, ve kterém se nachází 6 stejně velkých bytových jednotek (2+1), vlatníci bytů jsme 4. Máme potíže s majitelkou, která vlastní 3 byty (celé první poschodí). Do roku 2008 nám pravidelně jednou ročně předkládala vyúčtování nákladů spojených s bydlením. Koncem roku  2008 jsem se dohodli na měsíčních zálohách na opravu a údržbu domu. Správcem jsme pověřili  muže, který se nejvíc na těchto opravách podílí.  Od této doby s námi zmíněná majitelka nekomunikuje,  nepřispívá do fondu oprav,  dosud nám nevyúčtovala (přes ústní i písemné žádostí) náklady spojené s bydlením  za rok 2008 a 2009. Jak dále postupovat? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Příspěvek na údržbu a opravy – dohoda o těchto plněních by měla být písemná, jinak se před soudem bude obtížně obhajovat nárok na její dodržování. Pokud majitelka tuto dohodu prokazatelně neplní, nezbývá Vám než podat návrh na soud na jednorázové zaplacení částky, kterou měla řádně poskytnout. Nárok na plnění, která měla být poskytnuta před víc jak třemi roky je promlčený – můžete podat žalobu do plné částky a vyčkat, zda dotyčná promlčení namítne  a pokud ano, tak návrh do části promlčených plnění změnit (změna žaloby je procesní dispoziční úkon žalobce, ke kterému je v průběhu řízení oprávněn).
Co se týká vyúčtování tak platí de facto to stejné jako v předchozím případě – pokud máte dohodu o tom, že dotyčná povede evidenci, kterou bude zpřístupňovat, nebo taková dohoda prokazatelně existuje fakticky (jen není sepsaná), můžete dotyčnou žalovat na určení povinnosti poskytnout vyúčtování; pokud navíc v rámci vyúčtování dochází k vyčíslení a vrácení přeplatků, můžete podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení (opět k nárokům jež nejsou starší 3 let).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel za stále větší nároky nabízí méně peněz - jak se bránit?
- Zaměstnavatel za stejnou práci opakovaně snižuje mzdu - jak postupovat?

Pracuji ve výrobě a jsem ohodnocena od kusu. V červnu 2004 jsem měla normu 25 kusů/20,50 Kč za ks. V lednu 2010 norma 35ks/18 Kč za ks. Na podzim v 2010 přibyla operace při výrobě, v březnu 2011 další. V pátek 3.6.2011 nám bylo ústně sděleno, že od pondělí 6.6.2011 musím vyrobit 40kusů/16 Kč za kus. Nic jsem nepodepsala, já ani dalších 150 spolupracovnic. Zaměstnavatel si poznamenal, že jsem byla s rozhodnutím seznámena. Jsem samoživitelka a vůbec ho nezajímá, že při všech odečtech mi měsíčně zůstane na obživu asi 2300 Kč. Je postup zaměstnavatele správný?
Na pracovišti nemáme zastání ani u mistra,ani u žádného nadřízeného. Nikdo s námi zaměstnanci nechce o ničem mluvit, ani si nás vyposlechnout. Nevíme jak postupovat, na koho se obrátit, kdo by stál při nás a pomohl nám obhájit své peníze za vykonanou práci. Musíme odvést 100% práci s milimetrovou přesností, a tak bychom za ni rády byly ohodnoceny. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
V tomto případě záleží na tom, jak máte v pracovní smlouvě sjednánu mzdu. Pokud máte mzdu sjednánu jako úkolovou s tím, že cena jednoho vyrobeného kusu je stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele, dalo by se polemizovat, zda je v souladu se zákonem takový způsob sjednání mzdy a zda je takto sjednaná mzda stanovena určitě. Je to ovšem pouze teoretický boj, kvůli kterému byste se musela soudit a rozporovat platné sjednání pracovní smlouvy, což bych v tomto případě nedoporučovala.
Pokud jste společnost, kde existují odbory, tak se obraťte na ně, případně v souladu se zákoníkem práce odbory mohou být z iniciativy zaměstnanců založeny – tomu zaměstnavatel bránit nemůže.


OBČAN-DLUHY
- Jak získat zpět poplatek za vymáhání dluhu pokud žádný dluh neexistoval
- Kdo zaplatí poplatek za vymáhání neexistujícího dluhu
- Vymáhání vrácení poplatku který byl získán bez právního důvodu

V říjnu 2010 jsme ukončili smlouvu na mobilní internet s firmou Telefonica písemnou výpovědí. Firma účtovala dál měsíční poplatky bez upozornění a zaslání jediného papíru a po půl roce předala neexistující faktury vymáhací firmě. Po zjištění tohoto faktu jsme volali na O2. Omluvili se a řekli, že chyba se stala na jejich straně. Slíbili nápravu, ale slib nedodrželi, protože vymáhací firma začala vyhrožovat exekucí. Na naše vysvětlení nereagovala, protože už nedošlo k žádné komunikaci mezi O2 a vymahačskou firmou. Nakonec jsme byli nuceni zaplatit jen poplatek za vymáhání, žádný dluh neexistoval. Telefonica s námi dál nekomunikuje, na žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nereaguje. Co dělat dál a jak se bránit v této situaci? Vymáhací poplatek činil 1500 Kč. Milada

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je po právní stránce poměrně obtížně řešitelná. V první řadě nebylo v Vaší strany příliš prozřetelné platit vymáhací firmě jakýkoli poplatek – tímto úkonem jste svůj, byť neexistující dluh, de facto uznala. Nabízí se několik variant řešení:
Můžete se po vymáhací firmě domáhat vrácení zaplaceného poplatku s poukazem na skutečnost, že byla vymáhána neexistující pohledávka (k tomuto by bylo samozřejmě třeba opatřit od O2 písemné potvrzení takové skutečnosti). Tento požadavek můžete vznést nejdříve prostřednictvím doporučeného dopisu, v případě neúspěchu se obrátit na soud s žalobou na vrácení bezdůvodného obohacení, neboť bylo z Vaší strany plněno tzv. bez právního důvodu. Výsledek takového řízení je však poměrně nejistý.
Druhou variantou řešení by mohla být žaloba na náhradu škody, směřující proti O2, v níž byste se domáhala zaplacení částky odpovídající vymáhacímu poplatku s poukazem na skutečnost, že k neoprávněnému vymáhání došlo z důvodu nedbalosti O2. V této souvislosti by bylo nutné prokázat veškeré Vámi tvrzené skutečnosti – zejména předložením kopie výpovědi smlouvy s O2, výzev ze strany vymáhací firmy, popř. dokladu o zaplacení vymáhacího poplatku. Jste-li ze strany O2 vedena v registru dlužníků či obdobné evidenci, můžete se současně domáhat svého vyřazení z takového seznamu, popř. i náhrady nemajetkové újmy (zejména poškození Vaší občanské cti), kterou Vám O2 způsobila neoprávněným veřejným označením za neplatiče.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Jak postupovat pokud zákazník zašle zboží bez odstoupení od kupní smlouvy
- Zákazník při vrácení zboží nenapsal číslo účtu k vrácení peněz - jak postupovat?

Jestliže zásilka s vráceným zbožím neobsahuje průvodní dopis (o odstoupení od smlouvy, číslo účtu, kam si přeje zákazník vrátit platbu atp.) ale pouze fakturu, jak má e-shop postupovat? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Jestliže zákazník nevyjádřil svoji vůli, že zboží vrací a odstupuje od smlouvy, nemůže e-shop předpokládat, jakou vůli chtěl zákazník vyjádřit. Takže slušností sice v této situaci je kontaktovat zákazníka a zjistit, zda se zboží vrátilo z tohoto důvodu, ale povinností e-shopu to není (a stejně tak není povinen vrátit kupní cenu).


OBČAN-BYDLENÍ
- Je platná nájemní smlouva podepsaná jedním spoluvlastníkem?
OBCHOD-DANĚ
- Stačí když přiznání k dani z příjmu pošle jeden spoluvlastník pronajímané nemovitosti?
- Musí podat daňové přiznání všichni spoluvlastníci pronajímaného bytu?
- Může podat daňové přiznání k dani z příjmu z nájmu bytu jen jeden spoluvlastník?

Vlastníme s bývalým manželem byt - každý má 1/2 (v bytě ani jeden z nás nebydlí). Nyní mě požádal, zda může byt pronajmout. Bude platná smlouva o pronájmu podepsaná pouze jedním vlastníkem? Jedná se o to, zda stačí když bývalému manželovi pošlu písemný souhlas s pronájmem nebo musí být můj podpis na smlouvě? Vzhledem k tomu, že byt bude pronajat v rodině na dobu určitou, nájemné se bude rovnat výdajům bez zisku. Bude se stejně muset každý podávat přiznání k dani z příjmu? Když budeme na smlouvě muset figurovat oba, tak se dělíme polovinou o příjmy a výdaje? Ráda bych se tomu vyhnula a nechala to na bývalém manželovi.
Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
1/ Podpis nájemní smlouvy jedním spoluvlastníkem:
V zásadě není nezbytné, aby nájemní smlouvu podepisovali oba spoluvlastníci. V této souvislosti je nutné, abyste bývalému manželovi udělila plnou moc, v níž ho zmocníte k podpisu nájemní smlouvy Vaším jménem (doporučuji přesně vymezit, o jakou nájemní smlouvu se má jednat, resp. s kým má být uzavřena, k jakému bytu se vztahuje, na jak dlouho apod.); dále můžete bývalého manžela pověřit obhospodařováním bytu a vyřizováním veškerých s tím souvisejících záležitostí; dále je možné v této dohodě smluvit, že nájemné bude v plné výši příjmem bývalého manžela (popř. zde stanovit, že toto nájemné bude představovat pouze úhrady za plnění spojené s užíváním bytu). Je vhodné, abyste tuto plnou moc pojala jako dohodu s bývalým manželem (nikoli tedy pouze jako jednostranné udělení plné moci) a na dohodě tedy figurovalo výslovné prohlášení bývalého manžela, že plnou moc v celé šíři přijímá, což následně potvrdí svým podpisem.

2/ Výše nájemného a daňové důsledky:
I přes eventuální dohodu o přesunu 100% nájemného na účet bývalého manžela jste dle § 11 zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) povinna přiznat část nájemného, odpovídající výši Vašeho spoluvlastnického podílu (tedy 50%), jako vlastní příjem, započíst do základu daně a následně zdanit. Do výše uvedené dohody o udělení plné moci však můžete vtělit rovněž ujednání o vyrovnání tohoto nepoměru, tedy vztah, kdy Vám bývalý manžel nahradí odpovídající část daně z příjmů.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění hrobového místa a pomníku
- Vyloučení daru, darovaného majetku z dědictví, dědického řízení

Když zemřeli manželce dědeček s babičkou, zřídil jsem na své jméno hrobové místo, kde jsme je pochovali. Jejich dcera Vlasta a Marie se o hrob nezajímaly a nestaraly. Další dcera Jarmila a syn Jaroslav přispěli na vybavení hrobu - rám a pomník a ponechali hrob v mém držení. Po patnácti letech Vlasta dala udělat za 30 000,-Kč žulové desky a věnovala mi je ústní dohodou na hrob rodičů, který smluvně stále držím já, s podmínkou, že bude po smrti v tomto hrobě pohřbena. Za dalších šest let sobodná a bezdětná (bez druha) Vlasta zemřela a odkázala v závěti nepatrný majetek vnučce sestry Marie - Hance. Hanka jako dědička našla v pozůstalosti účet o zaplacení 30.000,- Kč za žulové desky na hrob a hodlá zahrnout tyto desky do dědictví a potažmo do svého majetku. Advokátovi jsem napsal, že nemůže předmětné desky zahrnout do majetku po zemřelé Vlastě a že v tomto bodě jako zplnomocněný zástupce sourozenců zůstavitelky Jaroslava a Jarmily zpochybním její závěť. Ostatní majetek nechť zdědí dědička Hanka. Advokát odepsal, že sporný majetek nemůže závěť zpochybnit. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
žulové desky se nemohou stát předmětem dědění z toho důvodu, že jejich vlastníkem nebyla v okamžiku smrti zůstavitelka (Vlasta). Neboť Vám byly tyto desky darovány, jste jejich vlastníkem a jakákoli dispozice s nimi závisí výhradně na Vašem rozhodnutí. Problematickým bodem je samozřejmě prokazatelnost tohoto stavu – v této souvislosti by bylo možné prokázat uzavření ústní darovací smlouvy se zůstavitelkou svědeckou výpovědí (např. Vaší manželky nebo kohokoli, kdo měl o uzavření takové smlouvy povědomí).
Co se týče zpochybnění závěti, záleží samozřejmě na jejím znění. Pokud ji zůstavitelka formulovala slovy „odkazuji veškerý svůj majetek“ či obdobně, nemůže v souvislosti s žulovými deskami dojít ke sporu, neboť tyto zůstavitelka zcizila a jejím majetkem nebyly. V případě, že jsou desky v závěti výslovně zmíněny, bylo by v rámci dědického řízení nutné výše uvedeným způsobem prokázat existenci darovací smlouvy.
V současné chvíli Vám lze doporučit kontaktovat notáře, který dědické řízení vede a domáhat se účastenství na tomto řízení s tím, že hodláte vyloučit určitý majetek z pozůstalosti.
V případě, že by v dědickém řízení žulové desky připadly skutečně dědičce Hance, můžete se obrátit s žalobou na určení vlastnictví na soud, který rozhodne, kdo je jejich majitelem. Mírně nad rámec Vašeho dotazu uvádím – pokud by čirou náhodou došlo ke zpochybnění existence darovací smlouvy, lze se Vašeho vlastnického práva k deskám domáhat z titulu vydržení, neboť žulové desky jste oprávněně (tedy v dobré víře, že Vám byly právoplatně darovány) držel po dobu delší než 3 roky.
NA SLOVO ZCIZILA DÁT ODKAZ NA
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/8973-zcizeni-definice-vysvetleni-co-je-to-zcizeni.html


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo platí výměnu plynových kamen v nájemním bytě
- Kdo hradí nové topení v pronajatém bytě - pronajímatel nebo nájemník?
- Který zákon přikazuje pronajímateli udržovat byt v obyvatelném stavu
- Promlčecí lhůta na úhradu nutné havarijní opravy pronajatého bytu pronajímatelem
- Co patří mezi drobné opravy v pronajatém bytě - § 5 nařízení vlády 258/1995 Sb.

Bydlíme v nájemním bytě, kde topíme kamny na plyn - WAF. Jsou stará a nefunguje zapalování. Máme nárok na výměnu ze strany pronajímatele? Dříve se počítalo vybavení bytu podle §10 (ve vlastnictví pronajímatele) platí toto ještě dnes? V zákoně to nemohu najít. Děkuji za odpověď Ondrová

ODPOVĚĎ:
Jednoznačná odpověď na Váš dotaz závisí na tom, zda je stav kamen natolik špatný, že Vám znemožňuje užívání bytu a zároveň není možné tuto závadu odstranit opravou či zda by eventuální oprava přinesla zlepšení situace:
1/ V případě, že kamna již opravit nelze, je možné na pronajímateli požadovat jejich výměnu. Dle § 664 Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) je pronajímatel povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat; ve vztahu k nájmu bytů pak § 687 Občanského zákoníku obdobně stanoví, že pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. V případě, že nefunkčnost kamen Vám dle Vašeho názoru znemožňuje plný a nerušený výkon nájemních práv, je dle § 692 Občanského zákoníku nutné pronajímatele na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit a umožnit mu provedení příslušných oprav. V opačném případě nájemce odpovídá za případně vzniklou škodu. V případě, že pronajímatel by z jakéhokoli důvodu na Vaši výzvu nereagoval, jste dle § 691 Občanského zákoníku oprávněna provést v nezbytné míře příslušné práce na vlastní účet. Na tento záměr jste však povinna pronajímatele předem upozornit. Následně máte právo požadovat od pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů a to nejpozději do 6 měsíců od provedení prací.

2/ V případě, že ke zlepšení situace by vedla pouze oprava kamen, bude se jednat o tzv. drobnou opravu v bytě, související s jeho užíváním, kterou dle § 687 Občanského zákoníku hradí naopak nájemce. Pojem drobných oprav v bytě je definován v § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., který v odstavci 3 ve vztahu k vytápěcím zařízením stanoví:
… U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Pro vyřešení Vaší otázky je tedy nutné vyhodnotit, jaký je skutečný technický stav kamen a jak rozsáhlý zákrok je nezbytné učinit.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Mohou užívat věcné břemeno cesty, chůze i přátelé, kamarádi oprávněného?
- Věcné břemeno na průjezd a průchod a použití vysokozdvižného vozíku
- Důvod pro zrušení věcného břemene chůze a jízdy (průjezd, průchod)
- Návrh na vydání zákazu zneužívání věcného břemene průchodu, průjezdu

Jsem majitelem nemovitostí se dvorem, s věcným břemenem.   
Definice věcného břemene: „Podle této dohody se přejímá služebnost práva volného průjezdu a průchodu po zastavěné ploše p.č. 163/1 v k.ú. Libavá i nerušeného jejich používání ve prospěch každého vlastníka zastavěné plochy p.č. 163/2 co statek panující.“
Máme s oprávněnou osobou rozdílné názory, proto bych se rád zeptal na následující:
1) má uživatel věcného břemene právo umožnit přístup na dvůr dalším osobám dle jeho uvážení (tvrdí že ano). Tím ztrácím kontrolu nad vlastním dvorem a pohybují se po něm pro mne cizí osoby.
2) pokud nemá právo umožnit přístup na dvůr dalším osobám a přesto tak činí (dělá to), co s tím mohu udělat? Má klíče od brány a dal je dalším osobám. Když vyměním zámek, znemožním tím přístup i uživateli věcného břemene.
3)   břemeno zní na průjezd a průchod, ale uživatel a další osoby používají dvůr k nakládání a vykládání zboží pomocí vysokozdvižného vozíku do nákladního auta, které po tuto dobu na dvoře parkuje.
Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Oprávněným z věcného břemena jsou pouze osoby, které vlastní (případně užívají) nemovitosti, v jejichž prospěch je věcné břemeno zřízeno; jiným osobám služebnost nesvědčí.
Pokud s oprávněným nebude dohody, můžete podat návrh na soud na zrušení věcného břemene z důvodu, že zatížení nemovitosti je jí na škodu a neslouží pouze účelnému využívání oprávněným, ale je věcného břemena nadužíváno; plus způsob užívání věcného břemene (pohyb vozíku) může být dalším argumentem v návrhu na zrušení věcného břemene z důvodu nadužívání.
Pokud je nereálné zrušit věcné břemeno (nepřístupnost k nemovitostem), můžete podat návrh na vyslovení zákazu zneužívání věcného břemena oprávněným.


OBČAN-DLUHY
- Exekuce, insolvenční řízení, zablokování a odblokování účet

Pracuji na úřadě, kde vymáháme pokuty. Vydáme exekuční příkaz v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, přiměřeně na základě zmocnění používáme občanský soudní řád. Zaslali jsme exekuční příkaz bance a ta zablokovala účet - pravděpodobně celý - jak bývá běžná praxe u některých bank namísto do výše vymáhané pohledávky. Poté se ozvala insolvenční správkyně dlužníka a požaduje od nás odblokování účtu. Našla jsem v insolvenčním zákoně, že mohu nařídit exekuci, ale nemůžeme provést výkon rozhodnutí. Takže jsme dali insolvenční správkyni na vědomí, že jsme postupovali v souladu s § 109 insolvenčního zákona, který stanoví, že exekuci lze nařídit, pouze nelze provést výkon rozhodnutí a nic jiného jsem nenašla. Zkoušela jsem hledat judikáty, ale nic. Čím víc o tom přemýšlím, tím nechápu smysl, pokud mám nařízenou exekuci, tzn. že banka nemůže tu částku vyplatit. A když jsem se probírala na insolvenčním rejstříku, v jaké fázi je insolvenční řízení, tak jsem zjistila, že byl prodán dlužníkův majetek za 700.000 Kč, ale dluží 3.500.000 Kč. Bylo vydáno insolvenčním soudem usnesení, že se má částka ponížená o všechny náklady připsat na účet věřitele. Naší nařízenou exekucí tím nemůže být toto usnesení splněno v plné výši, protože budou blokovány peníze v rámci nařízené exekuce. Je nějaké ustanovení na základě kterého bych mohla zrušit exekuční příkaz, nebo je náš postup správný? Pokud mi odpovíte, budu velmi šťastná, nebo mi poradíte, na jaké ustanovení zákona bych se mohla odvolat. Ona správkyně tvrdila, že se jedná o účet zřízený pro účely insolvenční řízení a že nelze na něj nařídit exekuci - ale také jsem nenašla ustanovení na podporu tohoto tvrzení. Týden ležím v insolvenčním zákoně, osř, i daňovém řádu a jen a jen hledám, jak bych to mohla vyřešit ke spokojenosti všech.

ODPOVĚĎ:
Váš postup je správný. Zkuste se s insolvenční správkyní dohodnout na nějakém postupu - třeba založení nového účtu pro potřeby věřitele. Blokace je provedena v souladu se zákonem a odstraní se uhrazením. Aktuálně ale dlužník nesmí hradit závazky mimo rozhodnutí insolvenčního soudu, takže i kdyby na úhradu prostředky měl, nemůže je poskytnout. Dostal se do slepé uličky.
Zvažte, zda by nebylo možné se ještě přihlásit do insolvenčního řízení - to Vám poradí příslušná insolvenční správkyně.


OBČAN-EXEKUCE
- Kdy může nový majitel převzít nemovitost po příklepu
- Kdy nabývá vlastnické právo nový majitel vydražené věci?
- Do kdy od příklepu v dažbě musí nový majitel zaplatit vydraženou věc (movitou, nemovitou)?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Práva a povinnosti nového majitele vydražené nemovitosti
- Žaloba na vyklizení pro původní majitele bydlící neoprávněně ve vydražené nemovitosti
- Původní majitel vydražené nemovitosti nechce opustit byt, dům - asistence policie

Vydražil jsem v dražbě u exekutora nemovitost.
V usnesení o příklepu je uvedeno, že mám od následujícho dne právo převzít nemovitost, ale
vlastnicke právo nabudu zpětně od okamžiku příklepu teprve poté co nabude právní moci usnesení
a po uhrazení vydražené nemovitosti.Termíny:
dražba A
nabytí právní moci usnesení B
zaplacení nemovitosti C

Dotazy:
1) jaké mám nyní práva pokud se v nemovitosti zdržuje povinný nebo jeho přítelkyně?
Mohu vypnout energie, zablokovat vjezd na pozemek pro auta, ustřihnou řetěz na brance,
abych se dostal do nemovitosti k odpočtu stavů, nechat zámečníkem otevřít dveře ...
2) jaký je rozdíl v právech, které mám a budu mít po termínu A, B a C?
3) od kterého okamžiku na mě přechází povinnost platit vodu, elektřinu, plyn?
4) od kterého okamžiku bydlí povinný nebo jeho přítelkyně v domě bez právního důvodu - od A,B,C?
A tedy kdy mohu podat žalobu o vyklizení?
5) mohu po neoprávněných nájemnících nárokovat úhradu obvyklého nájmu od data A (nebo B, C) do vystěhování?
6) jak zjistím jména těch co tam bydlí, abych na nich mohl v budoucnu vymáhat neuhrazený
nájem viz bod 5?
6) Mohu zavolat Policii, aby asistovala při otevření nemovitosti a legitimovala nájemníky?
7) Je možné podat trestní oznámení na Policii dle § 208 a pak ze spisu zjistit kdo se v nemovitosti
nachází? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Od okamžiku B nebo C (podle toho, který nastane později) máte práva jako vlastník a povinný nebo jeho blízcí se v nemovitosti zdržují neoprávněně. Cenu jste povinen zaplatit do 10 dnů od skončení dražby (není-li stanovena jiná lhůta). Veškeré povinnosti na Vás přechází s datem nabytí vlastnického práva, tedy opět okamžikem B nebo C (zápis do katastru nemovitostí je v tomto případě zápisem deklaratorním – nezakládá vlastnické právo, pouze eviduje faktický stav). Potvrzení o nabytí nemovitosti Vám vydá dražebník (a tam bude jasné datum). Po neoprávněných uživatelech nemovitosti můžete požadovat vydání bezdůvodného obohacení, které vyčíslíte (např. podle neuhrazených záloh na energii, úhrada v částce „obvyklého nájmu“ v úvahu nepřichází). Za asistence Policie legitimovat neoprávněné obyvatele můžete a bude to i vhodné, protože je může z nemovitosti rovnou vykázat. Pokud by měli být k nemovitosti hlášeni nějací nájemníci, tak je v podstatě nemáte šanci zjistit (jedině, že by měli nahlášeno trvalé bydliště nebo jste měl k dispozici nájemní smlouvy). Trestní oznámení podat také můžete, ovšem že bude Policie úspěšnější s vyhledáváním dalších nájemníků, nejen těch, které zajistí na místě, lze jenom spekulovat. Nahlížet do spisu samozřejmě jako poškozený právo máte.


OBČAN-DLUHY
- Lhůta na promlčení dluhu za služby mobilního operátora
- Promlčecí lhůta na dluh za mobilní telefon u operátora

Dnes mi přišel dopis z Českého telekomunikačnío úřadu - Příkaz k zaplacení dluhu společností O2. Sice vím, že u nich dluh mám, ale v příkaze jsou vyúčtovány částky, o kterých si myslím, že jsem je zaplatila. Bohužel - nevím to jistě a navíc od toho nemůžu najít doklady. První vyúčtovaná částka je z data 8. 5. 2007 - 7. 6. 2007. Další jsou až do 7. 2. 2008. Chtěla bych se tedy zeptat, zda mohu vznést námitku o promlčení alespoň u těch částek, které jsou tři roky staré.
Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Ano, promlčením argumentujte – pokud nevymáhali pohledávky soudně, tak nechali promlčecí lhůtu marně uplynout (obecná promlčecí lhůta je 3 roky) a namítnutím promlčení se stanou dluhy (závazky) soudně nevymahatelnými.


OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Pojišťovna vymáhá na viníkovi dopravní nehody příliš vysokou škodu, jak se bránit?
- Jak se bránit proti výši škody vzniklé při dopravní nehodě?

Partner měl před dvěma lety nehodu, z místa odjel a nyní po něm chce jeho pojišťovna zaplatit škodu ve výši 27.000 Kč za opravu zábradlí na mostě. Zdá se nám to však hodně. Ostatně i ostatním lidem z vesnice, kteří následnou škodu viděli. Přesvědčují nás, abychom si nechali předložit náklady na opravu škody. Ředitelství silnic a dálnic ŘSD totiž v té době opravovala zábradlí na obou stranách mostu a myslíme si, že je možné, že zaúčtovali právě obě strany. Dá se tedy záznam o opravě nějak dohledat? Fotky z místa nehody má Policie České republiky. Zábradlí se "jen ohnulo". Má tedy přítel nějakou šanci snížit výši škody? Ingrid

ODPOVĚĎ:
Jednejte s ředitelstvím silnic a dálnic a prokázání škody požadujte. Šance na snížení tady určitě je a nenechte se zastrašit, pokud Vám bude vyhrožováno soudním řízení – i tam by totiž musela být škoda jasně a konkrétně prokázána (a pokud se Vám ŘSD snaží donutit k vyšší úhradě než byla skutečná škoda, usvědčili by ho z nepoctivosti vlastní důkazy a toho si bude samo dobře vědomo, takže soudit se hned tak nebude).

 

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Definice stalkingu, nebezpečného pronásledování
- Je trestný čin pokud někdo čte cizí emaily z emailové poštovní schránky
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Žaloba na cti utrhání a náhrada nemajetkové újmy (přiměřené zadostiučinění)
- Odškodné za poškození dobrého jména - soukromoprávní žaloba

Půjčil jsem bývalé přítelkyni 15.10.2010 částku 14.000 Kč. Když sem se vrácení začal domáhat, rozešla se semnou. Dvakrát jsem se domáhal vrácení osobně, nejdříve ne mě podala návrh na přestupek. Dal jsem jí totiž facku, když řekla, že sem jí nic nepůjčil. Druhou návštěvou podala žalobu pro nebezpečné pronásledování - stalking. Později jsem prohlížel její emailovou schránku (kdysi mi dala heslo), chtěl sem totiž získat jeden dokument, který o mě rozesílala. Ten jsem si přeposlal. Státní zástupce dal pokyn k šetření mé mailové komunikace. Poslal sem jí asi 10 mailů za půl roku, z toho 7 za našeho vztahu - žádné výhružky, nic.Dopustil sem se návštěvou emailové schránky, ke které jsem znal heslo nějakého trestého činu?
K půjčce mám svědka, kterému řekla "tu půjčku mu vracet nebudu." Jako důvod uvedla, že sem jí neplatil nájemné. Nikdy sem u ní nebydlel, jen sem s ní rok chodil. Mstí se. Děkuji, Miroslav

ODPOVĚĎ:
Stalking čili nebezpečné pronásledování jednoho člověka jiným se projevuje  zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a může vzbuzovat strach. Dle trestního zákoníku do toho spadá i pronásledování prostřednictvím e-mailu či mobilu.
Vaše přítelkyně měla právo podat trestní oznámení, nikoliv z důvodu podezření ze spáchání nebezpečného pronásledování, ale měla na Vás podat soukromoprávní žalobu kvůli zásahu do soukromí. Nemáte právo (ani na základě informací, které jste obdržel z její straně dobrovolně) vstupovat do soukromí jiného, tzn. otevřít její emailovou schránku, číst její emaily nebo si je přeposílat. Obvinění ze stalkingu se nepodaří prokázat, ale doporučuji s policií spolupracovat a podat rozumné a souvislé vysvětlení v dané věci.
Pokud o Vás bude ex-přítelkyně šířit nepodložené či zcela nepravdivé věci, můžete na ní podat žalobu za na cti utrhání a žádat odškodnění.
Pokud budete schopný dokázat její dluh (např. převodem z účtu, svědectvím osob apod.), tak ve lhůtě do 3 let můžete dluh vymáhat soudní cestou.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo platí demontáž zasklení balkonu při opravě, rekonstrukci bytového domu?

Kdo by měl hradit náklady na demontáž a zpětnou montáž zasklení balkónu v případě, kdy bytové družstvo dá uživateli bytu písemný souhlas k provedení zasklení balkónu a v tomto písemném souhlase nestanoví žádné podmínky pro případ rekonstrukce objektu. Bytové družstvo pak ovšem začne provádět zateplování objektu včetně rekonstrukce balkónu, výměny zábradlí a požaduje, aby uživatel bytu na své náklady zasklení odstranil a zpětně na své náklady si zasklení nechal namontovat. Balkóny totiž po rekonstrukci mají jiné rozměry a některé prvky nelze vůbec použít, jiné je potřeba upravit a částka na tuto zpětnou montáž se vyšplhá na 10 až 12 tisíc Kč, částka na demontáž představuje zhruba 1500 Kč. Musí veškeré tyto náklady nést uživatel bytu, který vzniklou situaci nezavinil, anebo bytové družstvo, které svůj písemný souhlas ničím nepodmínilo? Za zasklení balkónu jsem zaplatila téměř 28 tisíc Kč. Mimo to jsem byla předsedou BD ústně ubezpečována, že pokud by došlo k zateplování objektu, balkóny a balkónové zábradlí se rekonstruovat nebudou. Jak přimět bytové družstvo k úhradě těchto nákladů? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Tato otázka je poměrně složitá. Přimět družstvo de facto nelze. Je poměrně nešťastné, že onen ústní příslib nemáte zanesený v písemné smlouvě. V této situaci Váš nárok na náhradu bohužel nelze nijak podložit a vymoci.


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Od kdy se počítá promlčení u bezdůvodného obohacení

Byla jsem účastníkem autonehody. Já byla jakožto chodec sražena autem, které řídil starý pán. V následném řízení byl pán uznán jako viník. Ten se ovšem odvolal a poté zemřel. Já se nyní soudím s jeho pojišťovnou Allianz, která mi již před více než dvěma lety vyplatila
trvalé následky (psychické) na základě bodového vyčíslení od mého soudního znalce (já si nechala
vypracovat posudek). Soudní řízení dále probíhá. Při posledním stání nechala Allianz dát do zápisu, že pokud budu trvat na svém a nárokovat další náhrady, budou mě žalovat o tuto částku zpět, jakožto bezdůvodné obohacení. Ačkoliv sám jejich právník řekl, že to není předmětem tohoto soudního řízení, soudkyně to do zápisu dala. Jedna moje známá mi řekla, že u tohoto případu je promlčecí lhůta 2 roky, takže se mě pojišťovna snažila jen zastrašit. Poté co jsem ovšem pátrala na internetu, tak jsem nalezla sporné místo, kde se říká, že tato lhůta ovšem běží až od doby, kdy “postižený zjistí” bezdůvodné obohacení. Jsem z obliga, či nikoli? Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
Práva z bezdůvodného obohacení se promlčují v subjektivní lhůtě dvou let, ode dne kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil a v objektivní lhůtě tří let od doby vzniku bezdůvodného obohacení (tedy nezávislá na našem vědomí o existenci práv z bezdůvodného obohacení). Pokud bude pojišťovna Allianz soudní cestou (žalobou) uplatňovat práva z bezdůvodného obohacení po třech letech od vyplacení částky za trvalé následky, můžete podat námitku promlčení.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je nutné podat žalobu na vydání dědického podílu nebo je možná dohoda mezi dědici?
- Má potomek právo dědit když dlouhodobě neprojevil, neprojevoval o rodiče zájem?
- Má nárok dítě, potomek na dědictví když se nezajímalo trvale o rodiče?

24.5.09 zemřel tatínek, z prvního manželství měl dceru Hanu, u notářky jsem ji uvedla, ale nebyla nalezena. Notářka, dle svého vyjádření postupovala podle právních předpisů, majetek byl rozdělen mezi mě a mého bratra. Usnesení nabylo právní moci dne 12. 2. 10. Náš tatínek o své dceři nemluvil a ani se s ní nestýkal, pouze babička se s ní několikrát setkala, cca před 30 lety. Mohla být osvojena a dědictví jsme přijali bez pochybností. Hance jsem poslala parte přes její sestřenici, na pohřeb přišla. Nenapadlo mě, že má na dědictví právo a přesto ho nežádá.
21.1.11 jsme obdrželi oznámení, že proti nám byla podána žaloba o vydání dědictví. Chápu, že má na dědictví právo. Ale také přiznávám, že skutečnost, že žádá třetinu mi dost vadí, protože taťkovi nikdy nepřinesla ani rohlík, natož aby se podílela na běžné správě majetku. Ptám se, zda třetina jediným řešením? A prosím o radu, zda je nutné a vhodné řešit situaci žalobou? Domnívám se, že dědické řízení je možné a pro mě i výhodnější znovu otevřít za nějaký rozumný poplatek. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Tuto situaci samozřejmě můžete řešit i mimosoudní cestou a to tím, že zmíněnou třetinu (nebo částku jinou, dohodnutou) Vaší nevlastní sestře převedete.
Váš otec mohl svou dceru vydědit, jelikož to neudělal, tak to, že o něj dlouhodobě neprojevovala zájem, nemá vliv na její dědický podíl a ona má ze zákona nárok na jednu třetinu. Před případným soudem lze zdůraznit, že o dědické řízení neprojevovala zájem a z toho důvodu např. odmítáte hradit její právní zastoupení před dědickým soudem, protože tyto náklady sama vyvolala (v případě, že by ve sporu byla úspěšná, měla by na náhradu těchto nákladů nárok).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Kdy se žádá o právníka zdarma (ex offo) při trestním řízení
TRESTNÍ-TRESTY
- Vyhoštění z ČR a vykonání trestu odnětí svobody ve vězení
- Vykonání trestu odnětí svobody při zrušení vyhoštění z ČR

Můj přítel, který má slovenské občanství, byl pravomocně odsouzen ke 3,5 roku vězení a dále pak k pěti letům vyhoštění. Coby cizinec by chtěl zkusit požádat o upuštění od zbytku trestu (§327 Trestního řádu). V případě, že by mu bylo vyhověno a byl vyhoštěn na Slovensko, ale následně pak dosáhl i zrušení vyhoštění (v Čechách dlouhodobě žije, má zde sociální zázemí, přítelkyni a měl by i zajištěnou práci), musel by zde v Čechách vykonat zbývající část toho původně uděleného 3,5 letého trestu? Je možné požádat o osvobození od poplatků (konkrétně od uhrazení poplatků za služby advokáta ex offo) z důvodu nedostatečných finančních prostředků? Zda-li se žádá hned po obdržení vyúčtování nebo až by byl propuštěn zpětně a jak má doložit svoji tíživou sociální a finanční situaci, když je momentálně ve výkonu trestu. Děkuji, Vlaďka

ODPOVĚĎ:
Pokud mu bude od výkonu trestu odnění svobody upuštěno z důvodu vyhoštění a on bude vyhoštěn a vrátí se (i přesto, že došlo ke zrušení vyhoštění), tak soud rozhodne o vykonání zmíněného trestu,tedy 3,5 let, zde v Čechách.
Návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě musíte podat v přípravném řízení (tj. fáze trestního řízení před tím, než státní zástupce podá obžalobu). Tento návrh se podává prostřednictvím státního zástupce a rozhodne o něm soudce. V řízení před soudem se podává návrh soudu, který koná řízení v prvním stupni (tj. okresní nebo krajský soud), a rozhodne o něm předseda senátu.  
Zpětně nelze o toto žádat.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Má právo zaměstnavatel znát nemoci a léky zaměstnance, pracovníka?
- Zákon o provozu na pozemních komunikacích a posudek o zdravotní způsobilosti

V minulých dnech mě pracovnice personálního oddělení poslala na opakovanou preventivní lékařskou prohlídku. Závodní lékařka mě prohlédla, zaškrtla „schopen“ a dopsala vyjádření: „Preventivní prohlídka: jmenovaný byl vyšetřen. Je schopen i nadále pracovat ve výše uvedeném pracovním zařazení. Schopen i jako řidič referentského vozidla – bez omezení“. Razítko, podpis.

Při odevzdávání výsledku vyšetření mě personální pracovnice překvapila dalším tiskopisem: „Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti“ kde požadovala napsat, jestli se cítím zdráv a abych vypsal své zdravotní obtíže, vady a nemoci, jaké užívám léky, popř. návykové látky.
Odmítl jsem takovéto prohlášení napsat, protože si myslím, že je to zasahování do mého soukromí nad běžný rámec potřeb zaměstnavatele a jestliže odborný lékař napíše, že jsem schopen, tak je to odborný posudek a já nemusím nikde jinde řešit s nějakým laikem své nemoci nebo vady (i když žádné nemám).
Kolegyně, také technickohospodářský pracovník THP, prodělala nějaký malý gynekologický zákrok, popravdě to uvedla do tohoto dotazníku a během týdne z toho byla velká senzace v celé firmě. Je vše v pořádku? Simon

ODPOVĚĎ:
Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékaž na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.
Tudíž postup personální pracovnice byl nesprávný, protože uvedený formulář jste měl vyplnit před lékařskou prohlídkou, nikoli po ní.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Minimální pojistné za zaměstnance pracujícího na poloviční úvazek
- Hrazení minimálního zdravotního pojistného za pracovníka na částečný úvazek

V roce 2008 jsem zaměstnávala paní na zkrácený - poloviční úvazek,
4 hodiny v kanceláři, šlo o službu pro klienty. Výplatu dostala proti podpisu. Kromě toho jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel s číslem od ČNB občas udělala nějakou smlouvu, z které jsem jí platila celou provizi. Tu jsem posílala z banky a odečetla jsem si to z daňového základu. K výdělku měla ještě 2 smlouvy o dílo.
Ve smlouvě nikde nemám, že za ní budu platit minimální zdravotní pojistné.
Pojišťovna po mě chce doplatit za ní zdravotní pojištění - já zaplatila jen z hrubé mzdy. Do minimální částky bych jí to stejně strhávala, tak proč to pojišťovna chce po mně, když navíc měla další zisk z pojistek? Co mám zdokladovat pojišťovně aby po mně nic nechtěla? Děkuji, Marika

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byla v pozici zaměstnavatele fyzické osoby, tak jste byla povinna za zaměstnance odvádět pojištění. Záleží na smluvním vztahu mezi vámi dvěma a tomu, zda daná paní byla zaměstnanec nebo OSVČ.
Doporučuji se s pojišťovnou spojit, předložit doklady o odvedených částkách za zmíněnou paní a požadovat zdůvodnění dalších částek, které pojišťovna nárokuje.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je povinen majitel hotelu, penzionu podepsat smlouvu o TV poplatcích s Integramem?
- Je možné neplatit televizní poplatky pokud poplatník vyřadí programy české televize?
- Platí se televizní poplatek za vlastnictví televize nebo za sledování programů ČT?

Jsem majitelkou penzionu a ze zákona musím platit poplatky za TV přijímače (Česká televize, OSA, Intergram). Intergram vyžaduje podepsání smlouvy, s jejímiž některými body nesouhlasím (odmítám pouštět cizí lidi do soukromí hostů, smlouvu uzavírám pod tlakem zákona -  tedy nikoli dobrovolně a za nevýhodných podmínek - platím, i když nemám žádné hosty).
Body, se kterými nesouhlasím jsem vyškrtla, návrh smlouvy a podklady pro platbu odeslala. Intergram odmítá podepsat mnou upravenou smlouvu, přestože v loňském roce upravenou smlouvu akceptoval. Tuto upravenou smlouvu akceptovala i OSA.
Autorské poplatky jsem ochotna zaplatit, ale Intergram mi odmítá zaslat podklady pro platbu a nutí mě podepsat smlouvu v původní podobě.  Jsem povinna podepsat smlouvu, se kterou nesouhlasím?
Prosím ještě o jednu radu - v případě, že vyřadím na hotelových TV příjem programů České televize a budu přijímat pouze programy komerčních stanic, jsem ze zákona povinna platit autorské a televizní poplatky?
Děkuji, Vlaďka

ODPOVĚĎ:
Smlouva s Integram je záležitostí obchodního vztahu, takže její obsah je záležitostí dohody. Ze zákona vzniká pouze povinnost poplatky odvádět, nikoliv uzavřít smlouvu ve znění, se kterým nesouhlasíte. V této záležitosti se doporučuji spojit s advokátem, protože jednání s těmito společnosti je víc než komplikované vždy.
Televizní poplatky jsou bohužel nastaveny tak nevhodně, že se platí laicky řečeno „z vlastnictví televize“ (viz z. č. 348/2005 Sb.), takže v tomto ohledu je „vyškrtnutí“ ČT bezpředmětné.

OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Zrušení, vypovězení smlouvy s Deredes s.r.o. pro porušení smluvních podmínek
- Nespokojenost se službami Deredes a vypovězení smlouvy o vymáhání dluhů
- Odstoupení od smlouvy s firmou Deredes pro porušení smluvních podmínek
- Je povinnost uhradit poplatky vymáhací společnosti, pokud porušila smlouvu, podmínky?
- Jde o porušení mlčenlivosti o smlouvě pokud je její obsah předložen právníkovi?

Otec má uzavřenou smlouvu s firmou Deredes s.r.o. (vymáhání dluhů), bohužel jsme s touto firmou nespokojeni, a nevíme si rady jak smlouvu zrušit a vypovědět. Smlouva je uzavřena tak že pokud ji ukončíme z naší strany, musíme zaplatit 45% + 19% DPH z celkové částky kterou vymáhají po dlužnici. Tento krok se nám samozřejmě z Výše uvedeného důvodu nechce dělat. Před skoro 3mi měsíci nám z Deredes psali, že pokud nevymohou částku v rozmezí 8-12 měsíců, máme je kontaktovat a domluvíme se, jaké kroky provedeme dále. Bylo tak uděláno a jejich odpověď opět byla že nás žádají o strpení, že dělají co můžou. Myslím si že jen lžou, a nechci aby mi pak vypršela promlčecí doba.
Smlouva je uzavřena od 7.1.2010 a dodnes vymohli pouze částku 2000kč, z toho jim šlo 1200kč jako provize, od té doby dostanu pouze odpověď na moji otázku co se děje, že dlužnice neplatí a že se domlouvají s advokátkou dlužnice. Navíc před nedávnem bez mého vědomí změnili úroky z prodlení platby, co jsme vyžadovali po dlužnici z 0,1% na 0,02%. To podle mě a údajů v uzavřené smlouvě je porušení smlouvy. Pokud je ve smlouvě domluveno, že informace nebudou sdělovány třetí straně, vztahuje se to i na právníka? Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Zřejmě je zbytečné psát, že uzavřená smlouva je nevhodně sepsaná.
Porušení smlouvy snížením požadovaných úroků přichází v úvahu pouze tehdy, pokud společnost nemá v obchodních podmínkách, že je snižování požadovaných úroků v její kompetenci. Pokud opravdu došlo k porušení smlouvy, můžete podle zákona odstoupit od smlouvy, aniž byste museli vyplácet smluvené částky.
Porušení mlčenlivosti se v případě, že smlouvu předložíte právníkovi, opravdu dopustíte. Pokud ve smlouvě ovšem není žádná sankce za toto porušení, tak se de facto nic nestane.


RŮZNÉ-STAVBY
- Jak postupovat pokud nefunguje odvodňovací propustek a město to neřeší
- Stavební odbor městského úřadu nereší nefunkční odvodňovací propustek
- Jak donutit město aby zajistilo protipovodňová opatření

Byl nám poslán plán obnovy silnice po povodni k podpisu.
Je v něm plánováno se souhlasem města zrušení odvodňovacího "propustku" vedoucího pod silnicí z kraje parcely 36 na druhou stranu silnice - parcelu 38. Tento "propustek nefunguje. Na naši žádost a žádost sousedů byla zahájena jeho oprava, která měla být hotova do konce srpna 2010. Pro povodeň 7.8.2010 nebyla dokončena.
Jiné odvodnění zde není, v případě zatarasení mostu se i při menším  přívalovém dešti ocitneme pod vodou. Stavební organizace říká, že propustek  není třeba a město to odsouhlasilo. Poraďte prosím. Mám užít návrh na předběžné opatření u soudu? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
V první řadě se pokuste jednat se stavebním odborem městského úřadu. Pokud máte podklady pro své argumenty o tom, že je třeba oblast odvodňovat (např. záznamy ze zaplavení v minulosti) předložte je. Třeba i s rozsahem škody, která Vám vznikla, a kterou budete požadovat po městu, pokud dojde ke stejné situaci znovu. A také bych doporučila zkontaktovat se s advokátem, protože předběžným opatřením situaci řešit nelze.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit věci v bytě kam chodí dlužníkovi pošta
- Může být adresa pro doručování pošty místem exekucí, zabavení
- Doručovací adresa dlužníka a právo na zabavení věcí v daném místě

Známý odjel pracovně do zahraničí, trvalé bydliště má u své exmanželky a se mnou si domluvil, že jeho pošta bude chodit ke mně domů, přesněji do pronajatého bytu. Mám ho na schránce. Poslední dobou mu začaly chodit dopisy na exekuci na byt; minulý týden mu volal někdo od exekutora a řekl mu, že pokud do 1 týdne nezaplatí, půjdou jak na jeho trvalé bydliště, tak i ke mně domů. Někde jsem četla, že exekutoři mohou jít a zabavovat majetek pouze tam, kde člověk dlouhodoběji fakticky přebývá. On u mě nebydlí, nebydlel, jen mu sem chodí pošta, kterou mu přeposílám do zahraničí. Nemá u mě ani žádné věci.  Mohou tedy ke mě přijít a zabavit mi majetek ?
Co znamená při exekuci "obvyklé vybavení domácnosti".  Je možné, aby exekutor zabavil např. koberec, knihy, nádobí, dvd a CD nosiče? Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
Váš majetek zabavit exekutor nemůže. K Vám může maximálně přijít, zjistit, zda dlužník je osobně u Vás či nikoliv a zase odejít. Vykonavatelům můžete předložit např. nájemní smlouvu, na které dlužník nefiguruje. Vstoupit do bytu nesmí, a pokud by tak chtěli učinit, jednali by v rozporu se zákonem.
Adresa pro doručování není údaj, ze kterého se dá usuzovat vlastnické právo dlužníka k nemovitosti či věcech v ní uložených.

 

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ  
- Správní řízení o pokácení stromu na soukromém pozemku ve městě
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Pokuta za pokácení stromu ve městě bez povolení správního orgánu

Chci pokácet 1 borovici lesní rostoucí na mém pozemku ve městě. Vzhledem k jejímu obvodu, který je 130 cm ve výšce 130 cm nad zemí (výška stromu je cca 18 m), jsem již dvakrát podal žádost k jejímu pokácení. Vždy byla zamítnuta s odůvodněním, že strom je zdravý a ničemu nepřekáží, atd.
Právní odpovědnost za strom nesu já. Nabyl jsem dojmu, že je nutné ho pokácet - své důvody jsem uvedl v žádosti.  Nabídl jsem vysázení 5 ks borovice lesní na jiném místě svého pozemku. Pokácet ho nemohu, protože referent odboru životního prostředí vydal rozhodnutí, že nebyl shledán žádný zákonný důvod. V minulosti se nám stalo, že vichřice urvala vrch jiného stromu a on přistál sousedovi na balkóně. Oprávněně má strach, že se to může stat znovu. Už teď, vzhledem k velikosti stromu a jeho umístění, by nebylo jednoduché ho pokácet. Jak mám postupovat dál?
Mohu přenést svou odpovědnost za strom, který chci pokácet, na úředníka, který vydal zamítavé stanovisko? Co tedy mohu udělat? Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Proti rozhodnutí správního orgánu (obecnímu úřadu, odbor ŽP) se můžete odvolat a to ve lhůtě 15 dnů ke krajskému úřadu od obdržení rozhodnutí. Nebo můžete strom pokácet bez povolení, čímž se vystavujete riziku zaplacení pokuty do výše 10.000 Kč.
Strom nechte odborně prořezat a zkontrolovat , v případě, že dojde k poškození cizí věci tímto stromem, můžete se své odpovědnosti zprostit, pokud dokážete, že k poškození došlo např. vyšší mocí (silný vítr) a nikoliv Vaší vinou, protože Vy jste se o strom dobře staral.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Zapisovatel závěti je příbuzný s dědicem - jak postupovat
- Může být svědek závěti v příbuzenském vztahu s dědicem?
- Žaloba pro neplatnost závěti - zapisovatel a svědek jsou rodina od dědice

V březnu roku 2011 proběhlo dědické řízení po mé tetě ve kterém bylo již právoplatně rozhodnuto, že finanční a movitou část dědictví získávají rovným dílem tři zákonní dědici a nemovitou část majetku (družstevní byt) získávají dědici ze závěti (manželé bez příbuzenského vztahu k tetě).
Nyní v červnu 2011 jsme se dozvěděli, že zapisovatelka závěti je sestrou jednoho z manželů závětí povolaného a jeden ze dvou svědků je švagrem závětí povolaných manželů.
Je možné, aby se zákonní dědici ještě nyní domáhali nároku na dědění bytu, případně pro porušení kterého ustanovení občanského zákoníku a s jakou mírou úspěšnosti lze uvažovat? Mnohokrát děkuji za odpověď. Jan

ODPOVĚĎ:
Jelikož jste se o Vámi uvedených skutečnostech dozvěděli až po skončení dědického řízení, lze se obrátit na soud se žalobou na neplatnost závěti a to z důvodu porušení § 476 občanského zákoníku: Závětí povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při pořizování závěti působit jako úřední osoby, svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé.
Míru uspěšnosti nelze předem odhadnout a stanovit. Pokud prokážete příbuzenské vztahy mezi povolanými a pisatelkou a svědky, pak nevidím důvod, proč by neměla být závěť prohlášena za neplatnou.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Jak se bránit proti fyzickému napadání zetěm
- Způsoby podání trestního oznámení - osobně, doporučeně, telegraficky, faxem, dálnopisem
- Napadání členem rodiny (zetěm) a oznámení na Bílý kruh bezpečí BKB
- Postup podání trestního oznámení a způsoby

Je mi skoro 75 let, jsem nemocná a bydlím v domě s dcerou a zetěm. Zeť mě už roky napadá fyzicky a psychicky a při řešení u komisí tvrdí lživé informace. Bojím se o svůj život. Po přepsání domu na dceru před pár lety se toto týrání ještě zvýšilo. Štve proti mě i své děti a je agresivní i proti mým návštěvám. V domě mám svůj byt a věcné břemeno. Policie také nic nevyšetří, protože mu jdou na ruku. Prosím poraďte mi kam se obrátit, protože mám i lékařská potvrzení. Děkuji Jaromíra

ODPOVĚĎ:
Trestní oznámení na svého zeťe můžete podat nejen na kterékoliv policii, ale na státním zastupitelství:
1. ústně - při podání trestního oznámení je oznamovatel  (tedy Vy) vyslechnut o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem.
V případě, že je oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut také o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody.
2. Další možností je podat trestní oznámení písemnou formou. V takovém případě se doporučuje vylíčit v podání všechny rozhodné skutečnosti, které o skutku, jeho domnělém pachateli a dalších okolnostech oznamovatel ví. Písemné trestní oznámení lze podat doporučeně poštou nebo jej může oznamovatel osobně donést na podatelnu příslušné instituce a na kopii si nechat potvrdit jeho přijetí.
Mimo výše uvedené způsoby lze trestní oznámení podat telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.
Nebo se můžete též obrátit na Bílý kruh bezpečí, který napomáhá obětem trestných činů, kterou jste.Více informací o této společnosti naleznete na www.bkb.cz


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Zaměstnavatel nepředal dokumentaci k pracovnímu úrazu pojišťovně - jak postupovat
- Promlčení nároku na bolestné, náhradu ztráty na výdělku při pracovním úrazu
- Promlčení náhradů za ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
- Promlčení nákladů spojených s léčením a věcnou škodou při pracovním úrazu
- Žaloba na náhradu škody při pracovním úrazu zaměstnance

Dne 11. 1. 2008 se mi stal těžký pracovní úraz. Po nutných operacích a ukončení pracovní neschopnosti, jsem veškerou zdravotní dokumentaci týkající se mého pracovního úrazu předal zaměstnavateli. Zaměstnavatel nebyl schopen v uplynulých dvou letech tuto dokumentaci předat své pojišťovně. Ač jsem toto několikráte urgoval, byl jsem vždy ujištěn, že je vše v pořádku a na mé věci se pracuje.
Při mém dotazu u pojišťovny zaměstnavatele mi bylo sděleno, že pojistná událost byla sice nahlášena, ale žádné další doklady nebyly do dnešního dne pojišťovně dodány a tímto je tato promlčena. Jakým způsobem mám nyní vůči zaměstnavateli postupovat. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu.  
Vyplacení náhrady škody se můžete domáhat žalobou. Na rozhodnutí a postup pojišťovny vyčkávat nemusíte. Doporučuji Vám nejdříve si bez dalšího dokumentaci odebrat zpět aniž byste své úmysly o žalobě sdělil zaměstnavateli. Budete muset prokázat výši požadovaného odškodnění a to bez dokumentace nepůjde.

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Vyplacení náhradu mzdy zaměstnankyni která je po rodičovské dovolené a nastupuje na pracovní neschopnost
- Pracodní neschopnost matky po rodičovské dovolené - kdo vyplatí náhradu mzdy za 21 dní?
- Pracovní neschopnost zaměstnankyně po rodičovské dovolené a vyplacení náhrady mzdy

Moje pracovnice měla 9.7.2011 nastoupit po 3 leté rodičovské dovolené do zaměstnání, ale z důvodu dalšího těhotenství má od 8.7.2011 pracovní neschopnost. Kdo jí bude vyplácet náhradu mzdy za prvních 21 dní?
Na stránkách MPSV jsem se dočetla, že by jí měla být vyplacena náhrada z původního pojištění - před první mateřskou, na OSSZ mi tvrdí, že ji mám vyplácet i když vůbec nenastoupila. prosím Vás, kdo má pravdu?
Moc děkuji za odpověd. Jana

ODPOVĚĎ:
Vaše zaměstnankyně je po dobu rodičovské dovolené stále v pracovním poměru a i když oficiálně nenastoupila zpět do práce, tak  dle těchto bodů má nárok na náhradu mzdy v pracovní neschopnosti:
1. uznání dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění nebo nařízení karantény podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
2. vznik dočasné pracovní neschopnosti (karantény) v době trvání nemocenského pojištění,
3. zaměstnanec si dočasnou pracovní neschopnost nepřivodil úmyslně.
Jako zaměstnavatel jste povinna zabezpečit své zaměstnance v období prvních 21 kalendářních dní trvání jejich dočasné pracovní neschopnosti .RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Ochrana práv majitele emailové adresy a schránky
- Opakované zneužití emailové adresy a schránky - obrana

Mám dotaz týkající se obtěžování zneužitím emailové schránky. Před časem mi do soukromé schránky začalo chodit velké množství různých firemních nabídek. Zjistila jsem, že mou adresu zaregistroval jeden podnikatel jako svou v registru firem. Zavolala jsem mu na telefonní číslo u firmy uvedené a požádala o odstranění adresy. Z hovoru vyplynulo, že jeho a moje adresa se liší v jednom písmenku. Vysvětlila jsem mu omyl, požádala o nápravu, choval se velmi arogantně. K žádné nápravě nedošlo, tak jsem požádala přímo v registru o odstranění adresy, po ověření, že ta adresa je opravdu moje, jí zrušili. O zrušení jsem dotyčného pána informovala s tím, že si má doplnit adresu správnou. Nebyl neochoten uznat chybu a reagoval dost neslušně. Po několika měsících začaly chodit hromadně další nabídky znovu - tentokrát začínají slovy "na základě telefonického rozhovoru" "... na základě vaší objednávky ... ".
Pán se zřejmě baví tím, že záměrně uvádí mojí mailovou adresu místo své (ty nabídky oslovují jeho firmu). Dá se v této situaci nějak bránit? Adresu mám více než 10 let, nechci jí rušit. Hana

ODPOVĚĎ:
Právní ochrana mailové schránky není v českém právu nijak zakotvena. Emailová adresa není ani osobním údajem a tedy nepodléhá ani této ochraně. Pokud opakovaně došlo k tomu, že byla Vaše adresa zneužita tímto způsobem a máte k tomu důkazy (a to i další než jen nevyžádanou poštu), můžete zkusit jedině podat žalobu na soud na zákaz chování majitele firmy. Upozorňuji, že by se jednalo o dost nestandardní spor a tudíž bych doporučovala obrátit se na právního zástupce, který je schopný žalobu dostatečně argumentačně podložit.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Manželka dům po rozvodu přepsala na matku a nevyplatila bývalého manžela
- Manželka darovala po rozvodu nemovitost rodiči, matce a nevyplatila exmanžela

Rozvedl jsem se se svou ženou, mám sepsanou dohodu o vyrovnání majetku u právničky. Bydleli jsme v rodinném domě, do kterého jsem investoval spoustu peněz, ale dům byl napsaný na mou bývalou ženu, ne na mě. V dohodě o vypořádání majetku bylo po dohodě napsáno, že mi má být vyplaceno 700 tisíc Kč a to do deseti let v hotovosti a nebo do 2 měsíců od nabytí právní moci prodejem. Bývalá manželka darovala dům matce. Lze vymáhat těchto 700 tisíc soudně po ní a nebo po její matce popřípadě exekučně? Ona je nezaměstnaná, nemá žádný účet, žádný příjem a je registrovaná alkoholička. To byl důvod rozvodu. Tato částka měla být vyrovnání pro mě a mou dceru, kterou mám ve své péči. Tvrdí, že to chtěla přepsat na dceru, ale že to prý jde až od jejích 12 let. Já se domnívám, že to přepsala aby nám vzala to, na co máme podle právníka nárok. Zjistil jsem si na katastrálním úřadě, že dům byl přepsán a doložili darovací smlouvu, vše bez toho aby mne informovali. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
V případě, že máte sepsanou dohodu o vyrovnání majetku a dokonce úředně ověřenou, pak máte nárok na to, co jste si v dohodě ujednali. Tudíž tím, že Vaše žena darovala nemovitost své matce, Váš nárok nezaniká a Vaše bývalá manželka je povinna Vám částku 700.000 Kč uhradit dle dohody, tedy do deseti let. Pokud tak neučiní, máte právo tuto částku vymáhat soudně.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Po kom vymáhat škodu pokud přejde požár z jednoho auta na druhý automobil
- Požár přeskočil z jednoho vozidla na druhý automobil - náhrada škody
- Náhrada škody při přeskoku požáru z jednoho automobilu na druhý

11.04.2010 jsem jela mým vozem na autoburzu. Zaparkovala jsem a odešla nakupovat. Po půl hodině jsem slyšela syrény a viděla kouř, který šel z místa mého zaparkovaného vozu. Auto předemnou hořelo a od něj přešel požár na můj automobil. Zpráva od policie je, že nebyla zjištěna technická závada na autě od kterého chytlo i mé auto. Závěr byl, že zřejmě někdo hodil nedopalek od cigarety a od něj začlo hořet první i mé auto. Pojištovna mi sdělila, že bohužel nemůžou proplatit mé auto, jelikož je pachatel. Chci se zeptat, jestli mohu soudní cestou požadovat po majiteli auta od kterého přešel požár na mé auto nějaké peníze? Pojištovna odmítá proplatit z důvodu, že je tam cizí zavinění. Proto Vás žádám o radu co mohu udělat? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Za poškození Vašeho vozu pravděpodobně neodpovídá vlastník vozidla, z něhož na Váš vůz přešel požár, protože požár nezavinil a tudíž je též nevinným poškozeným stejně jako Vy. Jiná situace by byla, kdyby tím, co odhodil nedopalek byl právě zmíněný vlastník (což by musela prokázat policie).
Úhradu škody můžete požadovat po své pojišťovně, pokud máte vozidlo pro tuto událost pojištěnou.
V případě, že tomu tak není, pak lze náhradu škody žádat pouze od škůdce. Pokud nejste jako poškozená přihlášena do trestního řízení, tak se přihlašte.OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Jaké informace musí k zájezdu, dovolené cestovní kancelář zveřejnit klientovi
- Povinnost cestovní kanceláře informovat o skutečnostech týkajících se zájedu, dovolené

Množí se nám požadavky na kompletní informace (týká se odbavení klientů) k zájezdům v českém jazyce. Předesílám, ze pořádáme zájezdy z 80% na bázi individuálních programů a kalkulací a veškeré podmínky od partnerů, stejně jako vouchery a podmínky nám přicházejí v angličtině. Nejedná se tedy o produkty masového cestovního ruchu. Využíváme např. autopůjčovny, kterých je po světě cca 100 značek a každá má jiné podmínky, které se mění v nepravidelných intervalech. Stejným způsobem pracují podobné cestovní kanceláře i v rámci EU i u nás.
Existuje nějaký právní podklad na základě kterého by klienti mohli pokyny v češtině vyžadovat? Na druhou stranu existuje nějaký právní podklad na zaklade, kterého bychom jim vysvětlili, ze to nutné není? Pomíjím zcela stránku věci, ze není v silách a zejména možnostech českého mini trhu absorbovat zvýšené náklady na překlad všech podmínek od všech možných potenciálních partnerů participujících na našich produktech. Podobná situace je u prodeje německých cestovních kanceláří, kde klient podepisuje německou smlouvu a nikdo mu ji nepřekládá nebo u prodeje letenek. Radek

ODPOVĚĎ:
Cestovní kancelář je povinna před uzavřením cestovní smlouvy v katalogu, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu, zejména o:
a) termínu zahájení a ukončení zájezdu,
b) ceně zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,
c) případech, kdy je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné při odstoupení od cestovní smlouvy, a o výši tohoto odstupného,
d) místě určení cesty nebo pobytu,
e) druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy),
f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky),
g) stravování,
h) předpokládané trase cesty, včetně časů a míst zastávek,
i) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení,
j) tom, zda je pro zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a cestovní kancelář zájezd ruší,
k) rozsahu a podmínkách pojištění zákazníka, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka,
l) programu v místě pobytu,
m) lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení,
n) možnosti uzavřít individuální pojištění zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.
V případě, že Vámi uvedené informace nespadají do tohoto seznamu, tak nejste povinni klienty informovat a překládat jim je do českého jazyka.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252