Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dobrý den, lze považovat za veřejný příslib situaci, kdy mé dceři bylo slíbeno manželství před více svědky? A jaké jsou možnosti právní vymahatelnosti takového příslibu, pokud se dotyčná osoba, která slib dala, chce vyhnout splnění slibu? Eva

ODPOVĚĎ:
Veřejným příslibem dle § 850 Občanského zákoníku (resp. dle § 2884 nového občanského zákoníku) se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu.
V případě přislíbení uzavření sňatku (ať už před svědky či bez nich) se tak o veřejný příslib (ve smyslu shora uvedených ustanovení) v žádném případě nejedná.
I přesto, že jednou z vůdčích zásad občanského práva je: „Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny“ (§ 3/2 písm. d) nového občanského zákoníku), není osoba slibující uzavření sňatku tímto slibem vázána, resp. právní prostředky k vymožení splnění tohoto slibu neexistují.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství (§ 656/1 nového občanského zákoníku). Pokud by však byl jeden ze snoubenců k uzavření manželství jakkoli nucen, tzn. že by jeho prohlášení o vstupu do manželství nebylo svobodné (a to i v případě, že by byl „pouze“ donucen splnit daný slib), mohla by tato skutečnost založit neplatnost manželství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.