Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze považovat za veřejný příslib situaci, kdy mé dceři bylo slíbeno manželství před více svědky? A jaké jsou možnosti právní vymahatelnosti takového příslibu, pokud se dotyčná osoba, která slib dala, chce vyhnout splnění slibu? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:

Veřejným příslibem dle § 850 Občanského zákoníku (resp. dle § 2884 nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014) se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu. V případě přislíbení uzavření sňatku (ať už před svědky či bez nich) se tak o veřejný příslib (ve smyslu shora uvedených ustanovení) v žádném případě nejedná.

I přesto, že jednou z vůdčích zásad občanského práva je: „Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny“ (§ 3/2 písm. d) nového občanského zákoníku), není osoba slibující uzavření sňatku tímto slibem vázána, resp. právní prostředky k vymožení splnění tohoto slibu neexistují.

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství (§ 656/1 nového občanského zákoníku). Pokud by však byl jeden ze snoubenců k uzavření manželství jakkoli nucen, tzn. že by jeho prohlášení o vstupu do manželství nebylo svobodné (a to i v případě, že by byl „pouze“ donucen splnit daný slib), mohla by tato skutečnost založit neplatnost manželství.