Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Může se rozvedený rodič závazně dohodnout se zletilým studentem na výši výživného? Podle jakého zákona a paragrafu? Je potřeba, aby tuto dohodu schválil soud? Pokud je výše výživného schválena soudem, má jeho vyplácení přednost před případnými exekucemi na rodiče, který výživné platí? Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Ano, dohoda je možná. Je nutné ji nechat schválit soudem - § 86 zákona č. 94/1963 Sb.
Pohledávka na výživné je přednostní pohledávkou, takže z platu rodiče je odvedeno výživné a další přednostní pohledávky a ze zbytku je teprve srážena exekučně vymáhaná částka - § 279 zákona č. 99/1963 Sb.