Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zletilá žena (25 let) se soustavně připravuje na povolání a vstoupila do manželství. Kvůli vytíženosti na VŠ není schopna se sama živit. Manžel je sám zletilý, ale také soustavně se připravující na budoucí povolání a je příjemcem výživného ze strany rodičů. Na druhou stranu pracuje na 4/5 úvazek na standardní pracovní smlouvu. Je povinen otec ženy platit výživné i po uzavření sňatku, pokud vezmeme v úvahu, že peníze, které manžel vydělá spolu s penězi, které dostane žena od své matky, stačí sotva na základní výdaje? (Pro doplnění otcův plat se pohybuje mezi 40 a 50 tis.Kč hrubého). Petra


ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Uzavřením manželství vyživovací povinnost Vašeho otce nezaniká, zaniká až v momentu, kdy jste schopna se sama uživit, tudíž až dostudujete a naleznete si práci.
Pokud Váš otec neplatí výživné a to ani nebylo soudně stanoveno, pak můžete podat žalobu na určení výživného.