Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dvě děti z minulého manželství (14 a 16 let), na kterém platím 6000,- měsíčně. Teď jsem již druhý měsíc v pracovní neschopnosti. Musím i nyní platit celou částku? Jsem již po druhé ženatý, starám se o dva syny mé současné manželky a teď čekáme spolu dítě. Je možné po narození dítěte požádat o snížení výživného?
Aleš
 

ODPOVĚĎ:
Pane Aleši, výživné jste povinen platit ve stejné výši i po dobu pracovní neschopnosti. Osoba, která má povinnost hradit výživné na nezaopatřené dítě nebo děti nemůže svévolně výši výživného měnit. To může jen soud. Návrh na snížení výživného můžete podat kdykoliv v situaci, kdy dojde ke změně poměrů od posledního vynesení rozsudku soudu – tzn. když např. ztratíte na delší dobu zaměstnání nebo jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti např. pro úraz. Do doby než je soudní řízení musíte platit stejné výživné.
Zaplacené výživné zpět ale získat nelze (nevrací se, protože je doměnka, že bylo využito a spotřebováno na výživu dítěte).

Rada tedy zní: pokud je Vaše neschopnost krátkodobá, vyčkejte zotavení, pokud bude Vaše neschopnost dlouhodobá nebo došlo k jiným změnám v poměrech, podejte si návrh na snížení výživného.

Vzor návrhu na snížení výživného si stáhněte na tomto webu v části VZORY.