Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera se mnou po rozvodu příliš nekomunikuje, odmítá se se mnou stýkat, kontakt s ní navazuji vždy já. Ačkoliv jsem ji pozvala na oslavu svých 50. narozenin, nepřišla. Nepozvala mě ani na slavnostní ceremoniál spojený s dosažením Bc. titulu. Bez oznámení se odstěhovala k otci.

S chodem domácnosti mi nijak nepomáhá. Pokud by chtěla pokračovat ve studiu Mgr. jsem povinna ji za těchto okolností i nadále platit výživné? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Vaše vyživovací povinnost vůči dceři trvá do doby, dokud dcera nebude schopná živit se sama. Vyživovací povinnost tedy zpravidla končí s ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Do konce roku 2013 bylo výživné upraveno zákonem o rodině, podle kterého platilo, že výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 tuto úpravu výslovně nepřevzal, nicméně i podle současného občanského zákoníku platí, že výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Otázka, jaké chování či jednání dítěte již představuje rozpor s dobrými mravy, je poměrně komplikovaná a vždy bude záležet na konkrétních okolnostech každého případu. Obecně lze mít za to, že půjde zejména o situace, kdy například dítě projevuje k rodiči zjevnou neúctu, je k němu vulgární, resp. chová se k němu takovým způsobem, který je naprosto neslučitelný s dobrými mravy ve společnosti. Pouze na základě stručného popisu ve Vašem dotazu tedy nedokáži posoudit, zda by soud dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o rozpor s dobrými mravy.
Jestliže výživné pro dceru nejí stanoveno soudním rozhodnutím a Vy se domníváte, že její požadavek na výživné je vzhledem k jejímu chování v rozporu s dobrými mravy, můžete přestat výživné dceři hradit. Pokud by dcera na svém nároku trvala, musela by podat k soudu návrh na určení výživného a soud by následně rozhodoval o tom, zda Vaše vyživovací povinnost vůči dceři trvá či nikoliv. Pokud je ale výživné stanovené soudním rozhodnutím, rozhodně nedoporučuji přestat výživné hradit bez (změny) soudního rozhodnutí - dcera by po Vás totiž mohla dlužné výživné vymáhat výkonem rozhodnutí (exekucí). V takovém případě podejte k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na zrušení výživného. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. V návrhu popište dceřino chování vůči Vám a uveďte, že další požadování výživného je dle Vašeho názoru v rozporu s dobrými mravy. Bude pak záležet na soudu, jak celou situaci posoudí. Jestliže soud Vašemu návrhu vyhoví, Vaše vyživovací povinnost vůči dceři skončí, v opačném případě jí budete muset i nadále platit výživné.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.