Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz ohledně výživného na nezletilé dítě. Chtěla jsem se zeptat co vše se započítává do výživného? Trochu nastíním problém. Jde o to, že jsem se odstěhovala od manžela, máme spolu dceru, které bude v říjnu 18 let. Rozhodla se zůstat s otcem.

Manžel vypočítal výživné a do výživného si zahrnul i energie, plyn, spotřebu vody, poplatek za rozhlas a televizi, poplatek za satelitní TV a za internet, kapesné. Řekla bych, že se takové výdaje do výživného nezapočítávají. Děkuji za laskavost. Hezký den Bedřiška.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 odst. 1 občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Zákon nestanovuje, jaké náklady je rodič oprávněn zahrnout do navrhované výše výživného. Ve Vaší situaci tedy doporučuji následující: Pokud částku, kterou po Vás otec požaduje jako výživné, považujete za nepřiměřenou, hraďte mu částku výživného dle svého uvážení. Protože Vaše dcera bude od října zletilá, pokud nebude s výší výživného z Vaší strany souhlasit, bude si muset sama podat k soudu návrh na určení výše výživného. Od října současně doporučuji hradit výživné přímo k rukám Vaší dcery, protože od dosažení zletilosti náleží výživné přímo jí.