Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké náležitosti musí mít odvolání (jedná se o výživné na dítě), aby bylo uznáno? Otec dítěte si ho chce sepsat a podat sám, nemá protože prostředky na právníka. Děkuji, Jitka.

ODPOVĚĎ:
Do odvolání musíte uvést označení stran, specifikaci rozsudku, který napadáte, (označení soudu, data vydání, čísla jednacího), uvést, který výrok rozsudku napadáte, dále uvést tzv. odvolací důvod a odvolací návrh. V odvolacím důvodu je třeba uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí (odvolací důvody jsou vyjmenovány v § 205 odst. 2 Občanského soudního řádu) a popsat situaci a do odvolacího návrhu uvedete, jak má odvolací soud rozhodnout, tj. zda sám rozhodnout o jiné výši výživného nebo případně věc vrátit k dalšímu projednání k prvostupňovému soudu.