Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj přítel neplatil alimenty a nenastoupil na veřejně prospěšné práce. Nevyzvedával poštu a nenastoupil do výkonu trestu. Dá se mu nějak pomoci a dluh za něj doplatit? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Trestný čin zanedbání povinné výživy upravuje § 193 trestního zákona. Ten říká, že: "Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta".
Odstavec 2 téhož paragrafu pak uvádí, že: "Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta".
Trestní zákon poté v § 197 dále stanovuje, že: "Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek".
Pokud ale Váš přítel stanovené výživné neplatil a nevykonal ani uložené veřejně prospěšné práce a lhůta pro odvolání již uplynula, bude muset nyní do výkonu trestu nastoupit.

A konecně Zákon o rodině v § 101 stanoví, že: "Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění". Osobou povinnou plnit vyživovací povinnost je tedy Váš přítel jako rodič dítěte, tuto povinnost za něj ale můžete splnit i Vy. Uhrazení dlužného výživného nebude mít sice vliv na stanovenou délku trestu, ale může mít pozitivní vliv na posouzení žádosti o předčasné propuštění.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.