Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Manžel má s bývalou ženou 2 děti. Syna ve střídavé péči, styk je stanoven na týden u matky a týden u otce a dceru, která je v péči matky, styk je stanoven co 14 dní od čtvrtka do neděle. Matka dětí má rakovinu a prochází chemoterapií, má strach z covid-19 a proto nechce, aby děti chodily k otci, obě děti si chce nechat u sebe a nechce je pouštět ani do školy.

Otec i matka bydlí ve stejném městě, obě děti tady mají školu. V bytě otce mají pokoj, kde do rozvodu rodičů žily, mají u otce své zázemí. Matka nechtěla dceru pustit teď k otci ani na noc. Je možnost se bránit proti tomu, aby byly děti stále u matky a nechodily do školy, když mohou být dočasně naopak u otce, aby mohly chodit do školy. Nebo spíše ne vyloženě u otce, ale spíš jestli je možnost se bránit proti tomu, že matka nechce pouštět děti k otci, do školy, atd. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Jedinou zákonnou obranou proti neumožnění styku otce s dětmi je podání návrhu k soudu na výkon rozhodnutí – rozsudku o určení styku s dětmi. Matka má povinnost plnit rozsudek i za současného stavu a styk by mohla dle mého názoru odepřít pouze v konkrétní situaci, kdy by hrozilo, že děti navštíví nějakou rizikovou oblast jako jsou místa s velkou kumulací osob či byste byli v karanténě. Pakliže by však soud usoudil, že matčin důvod je skutečné závažný, pak by návrhu vyhovět nemusel, nicméně rozhodnutí soudu předvídat nelze. Dle mého názoru je Váš argument ohledně možnosti navštěvování školy poměrně silný. Pokud byste však chtěli, aby děti byly po dobu pandemie výhradně v péči otce, museli byste jít rovněž cestou soudního řízení. Nejprve by bylo vhodné podat návrh na předběžné opatření svěření dětí do výhradní péče otce (kdy soud je o tom povinen rozhodnout do 24 hodin). V takovém případě vyhledejte pomoc advokáta.
Pokud jde o nepouštění dětí do školy z důvodu obavy před nakažením matky covidem, pak by bylo vhodné situaci řešit s místně příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí s tím, že navrhnete, aby byly děti dočasně ve Vaší péči a mohli tak školu navštěvovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.