Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželkou jsme v rozvodovém řízení a již 08/2019 proběhne u soudu rozvod manželství. Soudem již v minulosti byla nařízena výlučná péče našich 2 dětí manželce, s rozšířeným stykem, který já jako otec mám. Před soudem bylo domluveno, že o prázdninách budeme mít děti každý 14 dnů v červenci a 14 dní v srpnu.

Manželka měla 14 dnů v červenci a já měl 14 dní v červenci. Dále pak já poslední týden také v červenci. Teď mi zbývá po domluvě poslední týden v srpnu, takže to vychází 14 dní a 14 dní. Manželka má děti teď od začátku srpna do konce tohoto týdne, což odpovídá správně 14 dnům. Správně tedy by příští týden, již děti neměla mít a měla by fungovat normální péče. Bohužel zde nastává problém a děti si chce nechat ona a mít je vlastně v kuse 3 týdny. Již má naplánovanou dovolenou a nechce se se mnou o tom vůbec bavit. Můj dotaz tedy zní, jak mám postupovat? Samozřejmě by pro mě bylo nejlepší mít nějaký důkaz o tom, že nespolupracuje, nechce mi dát děti a s tímto jít k soudu. Děkuji, Hynek

 

ODPOVĚĎ:
V rozsudku, který je upraven styk s dítětem by mělo být rovněž uvedeno, do kdy se mají rodiče dohodnout na prázdninovém režimu, klasicky do 30. dubna. Pokud jste se dohodli a manželka tuto dohodu porušila, či se odmítla do tohoto data domluvit na přesných termínech pobytu dětí, pak můžete soudu (dle místa bydliště dítěte) podat návrh na výkon rozhodnutí, kdy buď navrhnete způsob výkonu uložením pokuty či přímo odebráním dětí (soud je však návrhem vázán a může jej zamítnout), či ponecháte způsob výkonu na uvážení soudu. Případně lze soudu podat podnět, aby matku nezletilých vyzval k splnění její povinnosti předat je dle rozsudku (potažmo dohody na základě rozsudku), a pokud tak neučiní dobrovolně, může být nařízen výkon rozhodnutí uložením pokuty až do 50.000,- Kč či v krajním případě i odnětím dítěte.
Můžete také pouze požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o nápomoc, což by ve Vašem případě byla momentálně asi nejvhodnější varianta i kvůli rychlosti jednání OSPODu. Pokud by matka odmítala i tak dítě předat, pak bych Vám doporučila podat soudu podnět k učinění výzvy matce nezletilých dětí. Taková výzva bude mít minimálně psychologický význam, kdy matka uvidí, že nemůže soudní rozhodnutí svévolně porušovat. K návrhu na výkon rozhodnutí bych se obecně uchylovala až pokud matka opakovaně odmítá dítě předat v souladu s rozsudkem.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.