Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem od exmanželka 13 let. Dceři je 15,5 roku a už nechce k tátovi chodit. Chtěla bych se zeptat, zda tam musí i když nechce nebo ji mám nutit. Bojí se, že pokud mu řekne, že už tam nechce, tak začne vyhrožovat soudem a sociálkou. Přihlíží se už na věk dítěte, když už k otci nechce? Moc děkuji.

ODPOVĚĎ:
Ve svém dotazu bohužel neuvádíte to nejdůležitější: proč - z jakého důvodu - se Vaše dcera nechce se svým otcem stýkat. Zákon bohužel upravuje styk rodiče s dítětem jen obecně, když říká, že: Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje.
V první řadě tedy doporučuji zjistit, proč se Vaše dcera se svým otcem nechce stýkat. Pokud jí vadí nějaké konkrétní chování otce, můžete se pokusit s exmanželem promluvit a požádat ho, aby své chování vůči dceři změnil. Jestliže tato snaha nebude úspěšná, krajním řešením může být podání návrhu na omezení či úplný zákaz styku dcery s otcem. Zákon ale říká, že soud omezí styk dítěte s rodičem nebo tento styk úplně zakáže, je-li to nutné v zájmu dítěte. Soud tedy bude zkoumat, zda je opravdu nutné, aby se dcera stýkala s otcem méně často, případně vůbec. Vaše dcera je již ve věku, kdy soud bude chtít znát i její názor, ale pokud soudu nesdělí opravdu vážný důvod, proč se s otcem stýkat nechce, pak se obávám, že omezení - nebo dokonce úplného zákazu - styku s otcem nedosáhnete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.