Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec je opatrovníkem bratra, který nemůže manipulovat s penězi (je zbaven svéprávnosti k právním úkonům), přesto si neustále bere půjčky, i když je v registrech dlužníků, není možné mu v tom jakkoliv zabránit. Po určité době začnou chodit dopisy a soudní rozhodnutí o zaplacení dluhů včetně všech dalších poplatků.

Je povinností otce platit tyto dluhy? Jak je možné, že mu banky a jiné instituce stále dávají půjčky, když je notorický neplatič. Co má otec udělat, aby již nemusel chodit po soudech? Je možné, že i když je bratr nesvéprávný byly mu zabaveny peníze na všech účtech, kde mu rodiče spořili na důchod, pojistky atp. Děkuji za Váši reakci. S pozdravem Rostislav.

 

ODPOVĚĎ:
Půjčky sjednané v době, kdy Váš bratr byl již zbaven svéprávnosti, lze považovat za neplatné. Podle § 581 občanského zákoníku totiž platí, že není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. V tomto případě se jedná o tzv. absolutní neplatnost, tzn. že právní jednání (např. smlouva), k němuž nebyla osoba způsobilá (z důvodu svého omezení ve svéprávnosti) se považuje za neplatné od samého počátku, přičemž není nutné se této neplatnosti zvlášť dovolávat (neboť právní jednání je absolutně neplatné ze zákona).

Problém je ale v tom, že společnosti, které peníze půjčují, se při sjednávání půjčky nemají možnost dozvědět, že svéprávnost Vašeho bratra byla omezena nebo že jí byl zbaven. Pokud by dané společnosti tuto informaci měly, tak by půjčku bratrovi samozřejmě neposkytly. Doporučuji tedy, aby Váš strýc pokaždé, když se o takové půjčce dozví, kontaktoval danou úvěrovou společnost a doložit, že Váš bratr je zbaven svéprávnosti. I když jsou sjednané půjčky neplatné, je ale zapotřebí dané společnosti vždy vrátit alespoň jistinu, tedy částku, kterou si Váš bratr půjčil.

Je-li ve smlouvě sjednáno, že Váš bratr je povinen spolu s jistinou vrátit úvěrové společnosti rovněž úrok, je nutné poukázat na § 2993 občanského zákoníku, dle něhož platí, že plnila-li strana (v tomto případě úvěrová společnost), aniž tu byl platný závazek, má právo na vrácení toho, co plnila. Úvěrová společnost má tedy právo pouze na vrácení jistiny, nikoli na úrok (který byl ostatně sjednán v absolutně neplatné smlouvě, sjednán tedy vlastně nebyl). V případě soudních sporů tedy doporučuji Vašemu otci, aby se domáhal určení neplatnosti uzavřených smluv - bude pak nutné vrátit pouze jistinu, nikoliv úroky, smluvní pokuty apod.

Dalším problémem, který zmiňujete, je skutečnost, že úvěrové společnosti Vašemu bratrovi poskytují půjčky, přestože má záznamy v registrech dlužníků. Ze zákona o spotřebitelském úvěru vyplývá, že poskytovatelé úvěrů jsou před poskytnutím úvěru mj. povinni posoudit tzv. úvěruschopnost dotyčného člověka. To zjednodušeně řečeno znamená, že mají posoudit, zda dotyčný člověk je schopen daný úvěru splácet. Zákon už ale nestanovuje, jakým konkrétním způsobem má být úvěruschopnost posuzována. Nicméně pokud úvěrová společnost poskytne půjčku, přestože dotyčný člověk má záznamy v registrech dlužníků, lze o pečlivém posouzení úvěruschopnosti pochybovat. V případných soudních sporech je tedy možné se odvolávat také na to, že daná úvěrová schopnost řádně neposoudila úvěruschopnost Vašeho bratra.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.