Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (1 hlas)

Několikrát jsem zde četla, že soud při rozhodování o péči o nezletilé dítě zvažuje citové vazby na rodinu a také kdo o dítě převážně pečuje. Můj dotaz tedy spočívá v tom, jak se tohle posuzuje, na základě čeho? A jak se případně v budoucnu může výhradní péče jednoho rodiče změnit na střídavou?

Mám 10 měsíční holčičku s partnerem, nejsme oddaní. O dceru se starám hlavně já, partner občas zabaví, prohraje si ale nedokáže zaopatřit, nezná denní režim, ani se o něj nezajímá. Doposud dceru hlídal sám jen jednou. Do budoucna chce střídavou péči. Bojím se, že nebudeme schopni se na péči domluvit a že střídavá péče negativně ovlivní správný vývoj dcery. Neumím si představit, že nyní bude žít pouze se mnou i když ji bude tatínek navštěvovat a pak najednou někdo přijde a řekne teď budeš týden u tatínka bez maminky. Jak tohle ve skutečnosti probíhá? Můžete mi tedy prosím přiblížit jak to funguje? A v kolika letech dítěte je obvykle střídavá péče umožněna? Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:
Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů nebo do střídavé péče či společné péče. Podle § 907 odst. 2 rozhoduje soud o svěření dítěte do péče tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Žádnou podrobnější definici či výčet kritérií, podle kterých soudy rozhodují, ale v občanském zákoníku ani v jiném právním předpise nenajdete. Soudu opravdu rozhodují především podle toho, jaké jsou výchovné schopnosti obou rodičů, kdo z nich o dítě převážně pečuje a podle citové vazby, kterou má dítě k oběma rodičům. Jestliže je Vaší dceři teprve 10 měsíců, je velmi nepravděpodobné, že by soud svěřil dceru do střídavé péče již nyní. Soud nejspíše svěří dceru do Vaší výlučné péče, Vašemu partnerovi stanoví výživné, případně určí také styk dcery s ním. Pokud Váš partner bude chtít v budoucnu střídavou péči, může o svěření dcery do střídavé péče požádat. Žádná minimální (či obvyklá) věková hranice pro svěření dítěte do střídavé péče není stanovena. Pokud by dceřin otec v budoucnu požádal o svěření dcery do střídavé péče, proběhlo by nové soudní řízení, při kterém by soud zkoumal, jak se od předchozí úpravy péče o dítě změnily výchovné schopnosti a možnosti obou rodičů a zda si dcera vytvořila k otci citový vztah. Střídavá péče je samozřejmě možná za předpokladu, že jsou rodiče schopni se alespoň na základních věcech ohledně péče o dítě a výchovy dohodnout.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.