Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nyní máme s exmanželem dceru ve střídavé péči po týdnu, dceři bude 9 let. Chtěla bych požádat u soudu o svěření dcery do mé výhradní péče. Dotazy jsou následující:
- do kolika let dítěte je soudem vyžadován znalecký posudek (např. psychologické vyšetření) dítěte a rodičů pro posouzení situace

- jestli soud může využít i jiný způsob posouzení, např. pohovor soudkyně s dítětem
- jak dlouho jsou platné posudky z řízení - soud o péči jsme už absolvolali 2014 (nyní je 2016) a z té doby existuje znalecký posudek psycholožky
- jaké náklady řízení mi mohou být dány k úhradě pokud mi soud nevyhoví a dcera zůstane ve střídavé péči jak bude požadovat protistrana - konkrétně jestli mi může dát k úhradě i náklady na advokáta protistrany nebo náklady na důkazy navržené protistranou
- musí si soud na můj návrh vyžádat od zaměstnavatele mého exmanžela seznam termínů a míst služebních cest, kam jezdil, za období pokud to navrhnu nebo se v tom může rozhodovat dle uvážení
- musí exmanžel prokázat, že o dceru pečuje osobně, nebo stačí, když o dceru v době jeho nepřítomnosti pečuje jeho maminka?
Dále bych se chtěla zeptat ohledně trvalého bydliště, dětského lékaře a základní školy - lze zároveň rozhodnout ve stejném řízení i v těchto věcech a jakým způsobem se soud rozhoduje - jestli podle aktuální situace, podle trvalého bydliště a pod. Ludmila

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. neexistuje žádná zákonná hranice věku dítěte, od něhož již znalecký posudek třeba nebude. Záleží vždy na konkrétních okolnostech případu, čím je dítě starší, tím více soud přihlíží při svém rozhodování k názoru samotného dítěte.
2. ano, je možné použít i jiný způsob posouzení, a to i rozhovor soudce s dítětem. Záleží ale na uvážení soudu, zda to takto učiní.
3. neexistuje žádná zákonná lhůta pro platnost posudku, soud může i v roce 2016 vycházet z posudku z roku 2014. Záleží na tom, zda se nějak podstatně změnily poměry oproti době, kdy byl minulý posudek zpracován.
4. v opatrovnických sporech je standardní, že každý si nese náklady na advokáta sám. Ani v případě neúspěchu ve věci by Vám tedy neměla být uložena povinnost hradit náklady advokáta protistrany. Je ovšem možné, že v případě neúspěchu budete muset uhradit náklady právě na znalecký posudek, pokud jej navrhnete a soud jej nechá vypracovat, neboť náklady na znalecký posudek proplatí znalci soud a neúspěšný účastník poté tuto částku musí uhradit soudu. Znalecké posudky v opatrovnických sporech se většinou pohybují od 20.000,-Kč výše.
5. Seznam termínů a míst služebních cest může soud vyžádat dle vlastního uvážení, pokud by tím mělo být prokázáno, že se otec dítěti nevěnuje, neboť je často pracovně mimo, pak je to samozřejmě důležitý důkaz a je třeba se snažit ho důrazně prosadit.
6. Záleží na tom, jak častá je péče babičky. Je v zájmu dítěte, aby bylo vychováváno především rodiči, pokud babička zajišťuje péči např. 1x týdně, pak bych to jako argument pro zrušení střídavé péče neviděla, pokud je to např. 5x týdně, pak ano.
7. Pokud jde o souhlas obou rodičů se školou, lékařem, místem trvalého bydliště, pak v případě nesouhlasu jednoho z nich je třeba podat návrh na nahrazení souhlasu rodiče, který souhlas nedal a bude to rozhodováno v samostatném řízení, ale pravděpodobně stejným soudcem, který bude řešit otázku, u koho bude dítě v péči.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.