Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Synovi bude za týden 6 měsíců. S přítelem (otcem dítěte) nežijeme spolu. Po narození syna nás opustil po 8 týdnech jeho života a neozval se několik měsíců. Nyní mi začal vyhrožovat soudy a chce opět syna vidět. Je zapsaný v rodném listu syna. Je možné ho zbavit otcovství a jak to mohu co nejrychleji provést a co by to do dále znamenalo.

Jaký je postup, pokud není synovi 6 měsíců. Syn má moje příjmení. Může se on pak zpět domáhat určení otcovství? Např. DNA testy? V případě, že by se otcovství nerušilo, jaké má nároky na syna, pokud je takto malý. Otec od nás bydlí 300 km daleko a tam je i jeho trvalé bydliště. V případě toho, že by se soudil o syna, platilo by to, že by ho mohl vídat do tří let max. jednou za měsíc pod mým dohledem? A že by po těch třech letech nepřipadala v úvahu střídavá péče? Takto jsem se to doslechla od známé právničky. Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Otcovství bylo již určeno souhlasným prohlášením rodičů - výsledek je zápis v rodném listě.
Otcovství by teď tedy muselo být popřeno - § 61 zákona o rodině a to do věku 6 měsíců dítěte. Popěrné právo lze použít ale pouze tehdy, pokud je vyloučeno aby matrikový otec byl faktickým otcem. Což ve Vašem případě není pravda.
Samozřejmě můžete podat návrh na popření otcovství, tvrdit, že jste v předmětné době s matrikovým otcem nesouložila a tudíž nemůže být otcem, nicméně soud nařídí test DNA a bude věc vyřešená.
U malého dítěte se v případě určování výchovy a výživy přihlíží k potřebám dítěte. Střídavá výchova je v tomto věku zcela vyloučena; u tříletého dítěte záleží na poměrech - pokud by dítě muselo měnit školská zařízení, lékaře apod. (což by vzhledem k vzdálenosti bydliště otce muselo) soud by musel nařízení střídavé péče velmi zvažovat a pravděpodobně by k tomu nedošlo. Návštěvy v místě bydliště otce bez dozoru matky jsou na tom obdobně. Jak soud navrhne úpravu poměrů nelze předjímat. Můžete počítat s tím, že kromě určení výživného na dítě budou stanovena doba styku otce s dítětem. Je pravděpodobné, že soud svolí k návštěvám dítěte ve Vašem bydlišti v konkrétní době (zda to bude jednou měsíčně nelze říci). Je pravděpodobné, že přítel podá návrh na úpravu výchovy a výživy dítěte, takže Vy v podstatě můžete pouze čekat až tak učiní a pak se k návrhu vyjádřit s konkrétními výhradami.
Ať je Váš přítel jakýkoliv, stále je to otec dítěte a soud bude především dbát na zájmy dítěte - a v jeho zájmu je výchova a péče obou rodičů. Obávám se, že Vaše snahy o přerušení kontaktu otce a dítěte nebudou úspěšné (a v konečném důsledku by se za určitých okolností dokonce mohly otočit proti Vám).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.