Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj otec si koupil spolu se svojí družkou pozemek přičemž mu patří ideální 1/2 pozemku. Dá se vlastnictví družky nějak zpochybnit jestliže vyjma invalidního důchodu nemá žádný vlastní vlastní příjem a celý pozemek byl placen mým otcem? Koupě proběhla v době kdy s mou matkou ještě nebyl rozvedený (byť spolu již nežili). Tím pádem se také donívám, že i moje matka má na pozemek nárok, pakliže se odvolám na společné jmění manželů. Děkuji, Daniel.


ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že Vaši rodiče neměli soudem, nebo smlouvou uzavřenou u notáře zúžené SJM. V takovém případě platí, že pozemek je patří do společného jměnjí manželů (SJM), vyjma případů, kdy by Váš otec koupil tento pozemek za peněžní prostředky získané v dědictví, darem, v restituci nebo je měl ještě před vznikem manželství. To by pozemek do SJM nepatřil. Je však možné, že smlouva byla konkrétně psána pouze na Vašeho otce, a jeho podíl na pozemku je v katastru nemovitostí napsán pouze na něho. Tuto skutečnost můžete zjistit přímo na katastru nemovitostí. Rozhodně bude potřeba vzít v úvahu tento pozemek při vypořádání SJM. Je totiž možnost, že Váš otec použil prostředky ze SJM na své výlučné vlastnictví, a to by pak Vaší matce náleželo vypořádání.
Zpochybnění vlastnictví by v tomto případě bylo možné u soudu, pokud byste prokázal právní zájem, který ve Vašem případě nevidím.