Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám s manželem 2 děti (dcera 11 a syn 15 let). Manžel se již od března 2018 doma prakticky nezdržuje. Vyhrožoval mi, že mi nebude dávat peníze. Řešila jsem přes právníka. Došlo k ústní dohodě, kterou ale manžel nedodržoval. V červenci 2018 opustil rodinu, zájem o děti dlouhodobě nemá. Od července 2018 je prakticky neviděl.

Od srpna 2018 mi na děti nedává peníze a odmítá jakoukoliv komunikaci. Dopisy od právníka si nevyzvedává, moje nabídky na vyrovnání odmítá. Pouze mi vyhrožuje jak mi ukáže. Sám s žádnou nabídkou nepřišel. Nevím tedy, co je cílem jeho konání. Navíc bere manžel od dubna 2018 vysoké dávky steroidů, po kterých má obrovské výkyvy nálad, je bezohledný a ke mě velice arogantní až agresivní. Máme společné úvěry jejichž splátky jsou v celkové výši 9.021 Kč měsíčně. Další nutné výdaje na provoz domácnosti, které musím hradit jsou v celkové výši 9.289 Kč. Můj příjem je 17.000 Kč, manželův příjem v posledních měsících dosahuje 40.000 Kč měsíčně. V srpnu 2018 mi poslal 7.850 Kč. Z těchto peněz jsem uhradila splátky úvěrů a část plateb na provoz domácnosti. Zbytek peněz, které si manžel nechal ve výši cca 32.000 Kč jsou neznámo kde. Manžel utrácí za nesmysly - v podstatě utrácí společné peníze, protože máme zachované společné jmění manželů SJM. Na moje urgence o zaslání výživného vůbec nereaguje. Najal si právníka, a společně s ním se rozhodli držet mě co nejdéle bez peněz. Je začátek školního roku 2018/2019 a já musím dětem zajistit školní pomůcky, oblečení apod. Ani na to mi manžel nijak nepřispěl. Začátek školního roku 2018/2019 mě stál již 12.000 Kč. 24.9.2018 máme soud o svěření dětí do péče a stanovení výživného. Manžel mi vyhrožuje, že bude usilovat o střídavou péči. Dceři sdělil, že proto, aby mi nemusel platit výživné. Přitom bydlí u bratra, který sám bydlí v podnájmu. Obávám se, že i když mi soud svěří děti do péče, a rozhodne o výživném, manžel mi ho stejně platit nebude. Případně mi bude hradit nějakou minimální částku. Dlužné výživné neuvidím. Také se bojím, že mi přestane dávat peníze i na úhradu poloviny úvěrů, které spadají do SJM. V současné době nejsem již schopna zajistit dětem žádnou normální životní úroveň. Po zaplacení nutných plateb mi na jídlo pro nás tři zbyde cca 2.000 Kč na celý měsíc. Do toho budu ještě muset dětem uhradit zbytek pomůcek do školy. Úvěr na zajištění domácnosti a potřeb dětí si prý vzít nemůžu, protože bych ho musela platit sama - do společného jmění to prý nespadne. Společný majetek prý také prodat nemůžu, protože by to mohl manžel právně napadnout. Prý si musím nějak poradit sama, protože neexistuje žádné řešení. Manžel si ale z bytu společný majetek odnáší. Dokonce z bytu odnáší i věci denní potřeby, které jsem koupila pro nás. Dětem odnesl jejich majetek a nemá se k tomu, aby ho vrátil. Do bytu chodí výhradně v době, kdy není nikdo doma, a prohledává moje osobní věci. Vzhledem k tomu, že byt patří do SJM, tak mu prý nemohu nijak bránit. Jsem zoufalá, a potřebuji nutně poradit, co mám v takovéto situaci dělat. Jak mám zajistit péči o děti, a jestli se mohu vůbec nějak bránit, nebo jestli si opravdu musím od manžela nechat všechno líbit. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Váš manžel má samozřejmě vůči vašim dětem – stejně jako Vy – vyživovací povinnost. Pokud tuto povinnost dobrovolně neplní, může mu povinnost hradit výživné uložit soud. Je dobře, že jste podala k soudu návrh na svěření dětí do péče a žádost o stanovení výživného. U soudního jednání uveďte, jak dlouho už Vám manžel výživné na děti neplatí (můžete samozřejmě uvést i to, že nijak nepřispívá na domácnost a na Vaše společné půjčky) a že jste od něj za celou dobu, kdy s Vámi nesdílí společnou domácnost, obdržela pouze částku 7.850 Kč. Výživné pro děti totiž můžete požadovat i zpětně (až tři roky) a doporučuji tento požadavek u soudu vznést. Pokud soud svěří dítě do Vaší péče, stanoví také otci výši výživného, kterou Vám má hradit. Pokud by otec dětí přesto soudem stanovené výživné nehradil, můžete ohledně dlužného výživného kdykoliv podat návrh na nařízení exekuce. Výživné by pak bylo sráženo z otcova platu. V případě, že by soud rozhodl o svěření dětí do střídavé péče je možné, že určí výživné Vám oběma. Vzhledem k rozdílu ve Vašich platech je pravděpodobné, že by otci dětí stanovil vyšší výživné než Vám. Vzhledem k věku Vašich dětí by měl soud při rozhodování o tom, komu děti svěří do péče, přihlédnout i k jejich názoru.
Vyživovací povinnost samozřejmě neexistuje jen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi manželi. Váš manžel tedy nemá vyživovací povinnost jen k Vašim dětem, ale i vůči Vám. Máte nárok na stejnou životní úroveň jako Váš manžel. Pokud Vám tedy manžel nijak nepřispívá na chod domácnosti, doporučuji ho nejprve písemně vyzvat, aby Vám na chod domácnosti přispíval. V písemné výzvě ho doporučuji upozornit na to, že pokud vám nezačne dobrovolně přispívat, budete nucena se obrátit na soud. V případě, že byste tuto výzvu manželovi nezaslala, nemusel by Vám soud následně přiznat nárok na úhradu nákladů řízení. Pokud Váš manžel nebude na výzvu reagovat a nezačne Vám na domácnost přispívat, podejte k okresnímu soudu v místě manželova bydliště návrh na určení výživného pro sebe jakožto manželku. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Za podání návrhu se neplatí soudní poplatek. Opět platí, že pokud by Vám manžel soudem přiznané výživné nehradil, můžete ohledně dlužného výživného kdykoliv podat návrh na nařízení exekuce.
Co se týče společného majetku, který si Váš manžel odnáší z Vaší společné domácnosti, tuto záležitost bude zapotřebí řešit v rámci vypořádání společného jmění manželů (SJM). Pro začátek doporučuji sepisovat si společný majetek, který Váš manžel ze společné domácnosti odnesl. V současné chvíli je majetek vás obou a v zásadě není protiprávní, když manžel užívá majetek sám. Neměl by jej však např. prodat a zpeněžit bez Vašeho vědomí a souhlasu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odstěhování manžela a odnášení společného majetku v SJM manželem - jak tomu zabránit?
  • Prodávání společného majetku jedním z manželů před rozvodem manželství