Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn měl krátce po sňatku úraz a je trvale invalidní. Jeho manželka jako opatrovník disponovala se všemi jeho finančními produkty, které do sňatku platili rodiče, nebo on sám (stavební spoření, životní a úrazové pojištění, osobní bankovní účet). Na úhradu nákladů ke stavbě rodinného domu použila i jeho výlučných prostředků (bolestné, ztížení společenského uplatnění, odškodnění za trvalé následky).

Jejich manželství bylo pak rozvedeno, opatrovnictví bylo svěřeno otci. Následně byl syn na základě znaleckého posudku zbaven svéprávnosti. V současné době probíhá soudní vyrovnání SJM. Zajímá mně, zda jmenované prostředky patří do SJM? Je součástí SJM i os. automobil, darovaný rodiči před sňatkem, ale prodaný až v době manželství, či finanční obnos, darovaný synovi v době manželství? Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ :
Dobrý den,
do SJM nepatří to, co jen jeden z manželů nabyl darem a děděním (nebo nově odkazem), avšak dárce při darování, resp. zůstavitel v pořízení pro případ smrti může projevit jiný úmysl, tedy darovat či odkázat věc do SJM, dále do SJM nepatří to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, dále co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého „výhradního majetku“. Do SJM nikdy nepatřilo to, co, nabyl jeden z manželů před vznikem manželství, tedy auto do SJM nepatřilo a utržené peníze tak také do SJM neputovaly. Finanční obnosy datované během manželství jen jednomu z manželů také do SJM nepatří.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
S pozdravem