Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda dědictví spadá do společného jmění manželů nebo nikoliv. Alena


ODPOVĚĎ:
Do společného jmění manželů (SJM) nepatří věci, které byly ve vlastnictví jen jednoho manžela ještě před vznikem SJM, dále věci získané dědictvím (dědictví jak ze zákona, tak ze závěti), neřadíme sem ani umělecká díla, která nebyla zpeněžena (patří tomu z manželů, který je vytvořil, v případě zpeněžení již spadá částka do SJM). Nezahrnujeme sem ani věci získané darem, potom věci sloužící svou povahou osobní potřebě jen jednoho z manželů a nakonec věci vydané jednomu z manželů v rámci předpisů o restituci, jestliže mu byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.
Odpověď tedy zní, že dědictví nespadá do SJM a je výlučným vlastnictvím dědice.