Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Vdala jsem se za muže, který má z prvého manželství jedno dítě. Spolu pak máme další dvě děti. Během manželství, které trvá, jsme společně postavili dům. V případě smrti manžela, jak se rozdělí jeho dědictví a jak může být vypořádané, pokud dům nechci prodat a chci v něm dožít? Děkuji, Radka.


ODPOVĚĎ:
Pokud Váš manžel nezanechá závěť, bude se postupovat podle zákonných dědických podílů.
V prvém případě se vždy po smrti jednoho z manželů musí vypořádat společné jmění manželů, takže pokud jste dům vybudovali společně, polovina domu bude Vaše a ani nepůjde do dědického řízení. To platí o veškerém majetku, patřícím do SJM (společného jmění manželů).

Druhá polovina domu jakožto i další majetek půjde do dědictví.
Váš manžel má tři děti, bude se tedy dědit v první dědické skupině. V té dědí rovným dílem děti a manželka.
Tzn. druhá polovina domu se rozdělí na 4 části.
V průběhu řízení se však můžete dohodnout jinak a bude vždy záležet nejvíce na dohodě dědiců, jak nakonec dědictví dopadne.