Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bydlím s přítelem, který je rozvedený. Zatím nejsme oddáni, ale společně provádíme rekonstrukci domku, který dostal přítel darem, matka má zřízeno věcné břemeno. Ráda bych investovala do oprav větší množství peněz. Ale jakým způsobem ošetřit (shromažďováním faktur na své jméno?), abych o vložené peníze nepřišla, když by se s přítelem něco stalo, do té doby než se vezmeme, pak mi chce přítel darovat ½ domku. Aby mě dědicové (děti) nevystěhovali nebo abych měla nárok na vrácení investovaných peněz.
Také čím více budu investovat, tím více budu muset při dědictví jeho dětem vyplatit podíl z domku. Jakým způsobem by mohl přítel, aby to bylo zákonem uznatelné, připsat svým dvou dětem přesnou částku, kterou mají zdědit, když o něj mají zájem tak 2x za rok, jen když něco potřebují? Děkuji za odpověď, Magdaléna


ODPOVĚĎ:
Shromažďování faktur na Vaše jméno je základní věc. V tuto chvíli se s přítelem na všem shodnete, ale je dobré se pojistit pro případ, že se situace obrátí a přestanete si v partnerství rozumět. Také doporučuji sepsat s Vaším přítelem prohlášení, či dohodu, kde oba svými podpisy potvrdíte, že jste určité prostředky investovala ze svého výlučného majetku právě do rekonstrukce domu. Pokud Vám přítel nedaruje polovinu domu, bude se celý nacházet v jeho výlučném vlastnictví.
Do doby, než se vezmete, nemáte právo v domě bydlet, pokud se s ním něco stane. Jedinou možností je sepsat závěť, kde Vás ustanoví dědičkou celého domu, nebo části. Poté budete v domě moci zůstat. Druhou možností je věcné břemeno, které by Vás opravňovalo v domě zůstat.
Pokud se nestanete dědičkou, nebo osobou oprávněnou z věcného břemene, nebudete mít již žádná práva na setrvání v domě a dědicové (děti Vašeho přítele) Vás budou moci po právu vystěhovat. Budete mít pouze nárok na vypořádání určité částky, kterou jste do domu investovala. Určitou možností je nájemní smlouva, avšak ta se dá za určitých okolností vypovědět, proto nejde ve Vašem případě o nejlepší řešení.

Pokud jde o dědictví dětí Vašeho přítele, je v jeho případě vhodné sepsat závěť. Nejlepší řešení je sepsat ji u notáře, neboť je pak obtížné zpochybňovat její znění, a současně je uložena v centrální evidenci závětí, takže se nemůže ztratit. V závěti poté určí Vás, jako dědičku domu, a dětem určí přesnou částku, kterou mají zdědit. Předpokládám, že daná částka bude poměrně vysoká, a tudíž se nebude nacházet na účtu Vašeho přítele. Vy budete povinna ji ostatním dědicům vyplatit. Podrobnosti určí dědické řízení vedené příslušným notářem. Váš přítel může napsat jakoukoli závěť, je to jen v jeho pravomoci. Je však třeba myslet na to, že nezletilým dětem náleží nejméně jejich podíl ze zákona a zletilým dětem nejméně polovina dědického podílu ze zákona.

Jak zjistíte zákonný podíl dětí ze zákona:
Zákonný podíl se posuzuje podle první dědické skupiny, pokud zůstavitel zanechal potomky. V této se nachází děti a manžel. Ti si majetek rozdělí rovným dílem.  Tedy pokud nebudete manželé, každému dítěti připadne stejný podíl, který se bude dělit dvěma – protože předpokládám, že jsou již zletilé. Na takto vypočítaný podíl mají nárok, a mohou se ho soudně domáhat. Např. pokud má Váš přítel dvě dospělé děti, jejich minimální podíl – na každé dítě, činí ¼. Pokud již budete manželé, nejprve dojde k vypořádání SJM. Poté se přistoupí k dědickému řízení.

Domek, o který se Vám jedná do SJM nepatří, neboť ho Váš přítel dostal darem, a Vy dostanete polovinu darem od něj. Tedy tuto polovinu již Vám nebude možné žádným způsobem vzít. Druhá polovina se bude dělit mezi dědice. Po svatbě budete patřit do první dědické skupiny spolu s dětmi, což znamená, že se zmenší jejich zákonný podíl, na který mají nárok.
Opět např.: Pokud má Váš přítel dvě dospělé děti, a bude s Vámi ženatý, bude činit zákonný podíl dospělých dětí – na každého 1/6.
Pokud bude částka, na kterou mají jeho děti nárok, příliš vysoká – podle mínění Vašeho přítele, a on bude chtít odkázat méně, úplně stačí, aby Vám určitý podíl daroval za života. Darovací daň neplatíte ani teď – jako spolužijící osoba. Tím se vyhne komplikacím v dědickém řízení. Podotýkám, že může za života s majetkem naložit jakkoli – nemusí tedy dětem v dědictví zůstat nic, jde jen o jeho volbu a případní dědicové to nebudou moci zvrátit.