Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželství bylo rozvedeno dohodou a rozsudek nabyl právní moci 1.10.2014. V části dohody o úplném vyrovnání je stanoven doplatek cituji "První splátka ve výši 200.000 Kč, bude zaplacena do konce září 2014, pokud nebude do této doby manželství účastníků této dohody rozvedeno, tak do 15 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, zbývající část ve výši 100 000 Kč bude zaplacena nejdéle do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této dohody."

Nyní jsem zjistil, že i když k vyrovnání nedojde po třech letech je rozvedené manželství považováno za vypořádané. První splátku zaplatila exmanželka v čas a ke druhé se nemá. Mám obavy, že doba vypořádání doplatku hraničí s promlčením. Manželka (bývalá) nemá snahu se vypořádat ani se domluvit na splátkách. Prosím o radu jak v tomto případě postupovat a zda hrozí promlčení a nezaplacení částky. Děkuji, Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Promlčecí lhůta v tomto případě začíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy marně uplynula lhůta k doplacení částky 100.000,-Kč, tedy až po třech letech po právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Pokud máte sepsanou dohodu o vypořádání SJM, není třeba se žádného promlčení po třech letech od rozvodu obávat. Jiná situace by byla, kdyby tato dohoda o výplatě částky byla sjednána buď ústně nebo v rámci jiného dokumentu, který nemá váhu dohody o vypořádání SJM. Pak by zde nastala ta situace, kterou uvádíte, po třech letech byste se vypořádání domáhal marně.