Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželkou máme společný účet, já se chci rozvést. Byt, ve kterém žijeme, jsem nabyl před uzavřením manželství. S ženou jsme se domluvili na vypořádání financí a ostatního majetku. Můj dotaz zní, zda-li tuto dohodu můžeme uzavřít ještě před rozvodem a tedy od tohoto data mít každý své finance tak, aby ten druhý neměl na tyto finance nárok.

Pakliže ano, prosím o informaci, nebo případně o nějaký formulář, co a jak by mělo být v té dohodě. Musí jít nutně o zúžení SJM u notáře? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Pokud se s manželkou dohodnete na tzv. nesporném rozvodu, pro účely tohoto rozvodu je zapotřebí sepsat písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy, která bude upravovat vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu.

Jestliže chcete Vaše majetkové poměry upravit ještě v době před rozvodem, půjde o tzv. zúžení společného jmění manželů (SJM). Ze společného jmění manželů nelze vyjmout tzv. obvyklé vybavení domácnosti (elektrické spotřebiče, nábytek) a smlouva o SJM se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila.

Smlouva o zúžení SJM musí mít formu veřejné listiny. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) definuje veřejnou listinu v § 567 následovně: „Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. “ Ve smyslu § 3026, odst. 2 je veřejnou listinou vždy notářský zápis. Návštěvě notáře se tedy nevyhnete. Vzory smlouvy o zúžení SJM najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jejich sepsáním může pomoci právník či notář.