Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Měl bych dotaz ohledně "Finančního a majetkového vypořádání po rozvodu". Tento rok v červnu rozvedl soud "nesporně" mé manželství a to i na základě Dohody o finančním a majetkovém vypořádání v době po rozvodu. Součástí dohody bylo i výživné na manželku ve výši 6000/měs. po dobu 40 měsíců po rozvodu.

Upozorňuji, že naše manželství bylo bezdětné a že výživné tedy bylo jen pro potřeby manželky, která měla příjem cca 16 tis/měs.! Našla si však již brzy nového partnera a teď s ním čeká dítě, její přítel je zámožnější, znovu vdaná ale není. Je na neschopence od časného těhotenství. Chtěl jsem se zeptat, zdali je možné nějakým způsobem napadnout Dohodu a výživné pro manželku, pokud bych ho dál již nechtěl platit. Je možné jako argument použít, že žije s novým partnerem, čeká s ním dítě, nebo musí být důvodem svatba nebo Dohodu nelze vůbec napadnout? Děkuji, Gabriel

ODPOVĚĎ:
Uzavřenou dohodu o vyrovnání společného jmění manželů (SJM) můžete sice soudně napadnout a prohlásit ji za neplatnou, v takovém případě ale ponesete důkazní břemeno. Na napadení dohody z důvodu absolutní neplatnosti se žádná promlčecí lhůta nevztahuje, pokud ale nemáte důkazy o tom, že dohoda je neplatná, nelze napadení dohody doporučit. Notářsky ověřenou dohodu bude velmi obtížné napadnout pro neplatnost - notář, který Vám byl při uzavření dohody nápomocen, jistě dosvědčí, že jste v době jejího uzavření byl způsobilý tento právní úkon učinit, že jste ji např. neuzavřel pod nátlakem nebo jen tak "z legrace". Pokud je dohoda o výživném pro rozvedenou manželku součástí dohody o vypořádání SJM, lze obecně konstatovat, že je nutné napadnout celou dohodu, nikoliv pouze její část. Můžete se pokusit s bývalou manželkou domluvit na ukončení vyživovací povinnosti s poukázáním na její změněnou rodinnou situaci - nejlépe opět písemně.
Pokud dohoda nebude možná, můžete podat standardní návrh na ukončení vyživovací povinnosti vůči manželce na soud.