Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bude u nás probíhat nesporný rozvod manželství a řešíme majetkové vyrovnání. Manžel vlastnil před uzavřením manželství byt, který v době manželství prodal a za část získaných peněz z prodeje pořídil osobní auto (za 268.000,-).

Teď si chce uplatnit amortizaci (opotřebení) u tohoto vozidla, které ale bylo vlastně jeho výlučným majetkem a netvořilo společný majetek (manžel odhadl současnou hodnotu vozidla po necelých 4 letech užívání na 100.000,-). Společně jsme auto používali a také jsme se podíleli společně na nákladech při provozu vozidla (pojistka, povinné ručení, nákup PHM, drobné opravy, ad.). Může amortizaci na vozidle uplatňovat v rámci rozdělení společného jmění manželů SJM? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Pokud a to je Váš případ je v době vypořádání hodnota majetku nižší, než byla její původní hodnota, je třeba k tomu přihlédnout a náklady, které na ni jeden z manželů ze svých prostředků vynaložil by se poté nehradily v plné výši, ale jen v poměru, v němž došlo ke snížení hodnoty věci. Tedy odpověď je ano, u auta je třeba vzít cenu vozu sníženou. Auto sice bylo koupeno z manželových prostředků, ale užívalo se společně a společně jste se podíleli na nákladech, takže se jedná o majetek vnesený do SJM.