Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem vdaná za cizince, občana EU a chceme se oba co nejdříve rozvést, protože manželství už delší dobu nefunguje, nežijeme spolu, nemáme děti. Byli jsme oddáni v ČR, oba souhlasíme s rozvodem dohodou. Je nutný nějaký zvláštní postup? Manžel nemluví dobře česky.

Je nutné vypracovat Návrh na rozvod manželství dvojjazyčně, nebo stačí v češtině, když je manžel podepíše? Nemůže později napadnout rozhodnutí s tím, že textu nerozuměl? Musí mít pak dále u soudního stání tlumočníka? Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Dle ustanovení občanského soudního řádu soud ustanoví tlumočníka účastníku, jehož mateřštinou je jiný jazyk než český, jakmile vyjde taková potřeba v řízení najevo (§18 odst. 2). Když o takového tlumočníka manžel požádá, neměl by být problém s jeho ustanovením. Náklady za takové ustanovení pak platí stát (§141 odst. 2). Tím zajišťuje právo každého jednat ve své mateřštině bez ohledu na finanční situaci účastníka řízení.
Protokol se sepisuje v češtině, pokud by však bylo potřeba zachovat doslovnost, zapíše se i v cizím jazyce. Písemná komunikace pak probíhá v jazyce českém.