Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to, prosím, když spolu žije muž a žena, nejsou manželé, narodí se jim dítě a oni se rozejdou (věk dítěte 1 rok). U koho musí být dítě po rozchodu do doby, než rozhodne soud? Žena má trvalé bydliště ve svém domě, kde všichni zatím žijí společně. Muž má trvalé bydliště jinde.

Jednalo by se o únos, pokud by muž při rozchodu odvedl s sebou dítě do místa svého trvalého bydliště? Když je to jeho VLASTNÍ dítě? Samozřejmě do doby, než rozhodne soud. Děkuji Kamila

ODPOVĚĎ:
Primárně zde záleží na dohodě rodičů, přičemž se přihlíží k zájmům dítěte. Tedy dítě by mělo být ve styku s oběma rodiči, a to i v době před rozhodnutím soudu o výchově nezletilého dítěte, přičemž žádný z rodičů nesmí bránit tomu druhému ve styku s dítětem (ledaže soud následně takový styk zakáže nebo omezí). Kde má který rodič trvalé bydliště v této věci není vůbec podstatné.
Pokud se rodiče nedohodnou, musí rozhodnout soud. Pokud by ovšem některý z rodičů porušoval výše uvedenou povinnost a např. neumožnil druhému rodiči styk s dítětem, je zde možnost se domáhat tohoto práva soudní cestou, přičemž je možné podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil danému rodiči zjednodušeně „umožňovat styk dítěte s druhým rodičem“.
Jinak dále platí, že dle ust. § 882 občanského zákoníku zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči navzájem. Osoba, která dítě protiprávně zadržuje, má povinnost jej řádně předat tomu, kdo má dítě po právu v péči.