Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vypořádání majetku manželů při rozvodu? Manžel dostal po svatbě peníze od svých rodičů, jako vypořádání dědictví ještě za jejich života. Peníze byly použity, spolu s našimi úsporami, na koupi bytu. Rodičům manžel podepsal papír o převzetí peněz. Je nutné při rozvodu nesporném (dohodou) dodržení podmínky odděleného bydlení půl roku?

Máme 9. měsíční dítě a je komplikace kam se stěhovat. Musí být přesně stanovena doba, kdy může manžel dítě vídat, nebo postačí, že mu nebudu upírat v kontaktu a bude to ponecháno na naší dohodě, bez předem vymezených dnů? Poplatek za celý rozvod se platí jednorázově nebo za každé soudní projednání př. majetek, péče o dítě. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Dědictví či dar věnovaný pouze jednomu z manželů se stává výlučným majetkem tohoto manžela a nespadá do společného jmění manželů (SJM). Jestliže byl ale byt koupen nejen z těchto prostředků, nýbrž i z Vašich úspor, pak byt není výlučným vlastnictvím Vašeho manžela ale jednoznačně spadá do SJM a bude tudíž součástí majetkového vypořádání.
Podmínka nesporného rozvodu, že manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí, neznamená, že musí každý z manželů bydlet na jiné adrese. Jde spíše o to, že společně nehospodaříte apod. Může tedy jít o dvě oddělené domácnosti v rámci. Jestliže i nadále žijete s manželem v jednom bytě, není to tedy překážkou pro nesporný rozvod.
Co se týče dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu, zákon jednoznačně nestanoví, co vše by mělo být obsahem této dohody. Do značné míry tedy záleží na Vás a Vašem manželovi, co vše si v dohodě dohodnete. V dohodě tedy nutně nemusí být stanoveno, že se manžel bude s dítětem vídat v určité dny a hodiny, dohoda může být formulována i volněji. Vzhledem k tomu, že soud dohody po právní stránce nezkoumá a nemá tedy odpovědnost za jejich obsah, doporučuji text obou dohod - ohledně majetku i péče o děti - zkonzultovat s právníkem.
Výše soudního poplatku za žádost o rozvod manželství je 2.000 Kč. Případné další náklady už se týkají pouze právních konzultací při sepisování potřebných dokumentů.