Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud bylo manželství uzavřeno před 1.1.2014 (tedy za "starého" OZ a Zákona o rodině), ale rozvedeno bude v roce 2014, bude probíhat podle NOZ nebo starých pravidel? Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Účinností nového občanského zákoníku dochází k určité modifikaci obsahu společného jmění manželů (vizte § 3038 občanského zákoníku). Vlastní vypořádání bude probíhat podle pravidel stanovených úpravou, za níž společné jmění manželů vzniklo (vizte § 3028 odst. 2 občanského zákoníku), ačkoliv tato skutečnost není nijak zásadní, jelikož právní úpravy občanského práva v této oblasti nezaznamenala žádné zásadní změny.

Z hlediska procesního bude rozvodové řízení probíhat podle aktuálních právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že výklad právních předpisů náleží pouze soudům a tento výklad k novému občanskému zákoníku dosud není dostupný, jsem nucena Vás upozornit na skutečnost, že výše uvedené informace vychází pouze z logického výkladu příslušných právních předpisů. V konkrétních otázkách týkajících se Vaší záležitosti doporučuji obrátit se na advokáta, který Vás v soudním řízení bude zastupovat.