Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych věděla, zda peníze, které byly naspořeny dětem za trvání manželství spadají do SJM. Jedná se o dětská konta (spořící účty) a stavební spoření. Vše na jména dětí. Může si manžel nárokovat část těchto peněz či nikoli? Také bych ráda věděla, jakým způsobem se prokazuje, pokud manžel uvede jako důvod rozvodu nevěru a já s tímto tvrzením nebudu souhlasit, protože se nebude zakládat na pravdě.

Případně, vzhledem k tomu, že nemá žádný důvod žádost o rozvod podat, uvede jako důvod nepřekonatelný odpor k mojí osobě. Velice děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Pokud mají děti na svá jména vedené spořící účty jsou jejich, nikoliv součástí SJM. Zákon o rodině stanoví, že pokud to majetkové poměry rodičů připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor zabezpečující zejména přípravu na budoucí povolání (§ 85a odst. 2 zákona o rodině).

Pokud jeden z manželů podá návrh na rozvod manželství ("žádost o rozvod"), záleží, zda se druhý z manželů k návrhu ("žádosti") připojí či nikoliv. Pokud by rozvod chtěli oba, proběhne rozvod v tzv. zjednodušeném řízení (§ 24a zákona o rodině).

Obecné rozvodové řízení se realizuje podle § 24 zákona o rodině, soud nezjišťuje konkrétní příčiny – nevěru, odpor, neshody a podobně – vystačí si pouze s tvrzením, že je manželství hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Existuje pouze minimální počet případů, kdy soud žádosti na rozvod nevyhoví – jde o případ popsaný v § 24b zákona o rodině: pokud by manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma a pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. I v tomto případě, lze opakovaně žádat o rozvod.