Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěla bych se s manželem nechat rozvést, ale nevím jak mám postupovat. Manžel je veden na úřadu práce a jen občas si někde přivydělá. Já jsem na mateřské dovolené a máme jedno dítě. Chtěla jsem se zeptat, kdo by platil rozvod a na kolik by to vyšlo. Máme vysoký dluh a exekuci a nevím si rady jak to mám vyřešit.

Dále bych se chtěla zeptat, jestli je v Plzni nějaký bezplatný právník a kontakt na něj, se kterým bych si mohla o mém problému promluvit. Moc děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Než dojde k rozvodu, je třeba rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu, které vydá soud péče o nezletilé. Takový návrh můžete sepsat sama nebo s pomocí sociálního pracovníka nebo advokáta. Návrh se podává u okresního soudu dle bydliště nezletilého dítěte a neplatí se za něj žádný poplatek. Poté, co nabude takové rozhodnutí právní moci, je možné zahájit řízení o rozvod manželství. Žaloba se podává u okresního soudu, v jehož obvodu je nebo bylo poslední společné bydliště manželů v ČR. Poté se podle toho, jestli se s manželem na rozvodu dohodnete, bude konat buď smluvený nebo sporný rozvod (za podmínek zákona o rodině). Za podání se platí soudní poplatek, který činí 2.000 Kč (podmínky osvobození od soudních poplatků jsou stanoveny v §138 obč. soudního řádu). Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o rozvod. Soud však může přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků (§144 obč. soudního řádu).
Bezplatné právní poradenství je pod záštitou České advokátní komory organizováno každou pracovní středu od 16 do 18 hod v budově Odborového domu Peklo, Pobřežní 8, Plzeň. Regionální představitelkou je JUDr. Julie Šindelářová.