Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může mne a manžele civilní soud rozvést, pokud já nebudu souhlasit, když jsme se oddávali církevně? Nevím, jestli to bude mít u civilního soudu nějakou váhu, váže mě k němu jenom ten slib, který jsem dala v kostele. Toho člověka si už nevážím a společné soužití s ním si po předešlých peripetiích neumím představit, což přiznám samozřejmě i u soudu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po úmrtí manželky 4.5.2016, soud rozhodl (usnesení) přechodně svěřit mého nezletilého syna (16) do péče jeho starší sestry (24). Navrhovatel byl sociální úřad který předložil soudu zprávu plnou lží, desinformací a bludů. S manželkou jsme žili odděleně přes 2012-2016.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po úmrtí manželky 4.5.2016, soud rozhodl (usnesení) přechodně svěřit mého nezletilého syna (16) do péče jeho starší sestry (24). Navrhovatel byl sociální úřad který předložil soudu zprávu plnou lží, desinformací a bludů. S manželkou jsme žili odděleně přes 2012-2016.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po úmrtí manželky 4.5.2016, soud rozhodl (usnesení) přechodně svěřit mého nezletilého syna (16) do péče jeho starší sestry (24). Navrhovatel byl sociální úřad který předložil soudu zprávu plnou lží, desinformací a bludů. S manželkou jsme žili odděleně přes 2012-2016.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to, prosím, když spolu žije muž a žena, nejsou manželé, narodí se jim dítě a oni se rozejdou (věk dítěte 1 rok). U koho musí být dítě po rozchodu do doby, než rozhodne soud? Žena má trvalé bydliště ve svém domě, kde všichni zatím žijí společně. Muž má trvalé bydliště jinde.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych podat žádost o rozvod. Můj manžel je cizinec, jsme spolu 13 let, ale delší dobu vztah nefunguje. Manžel se odstěhoval zpět do zahraničí, více jak 6 měsíců zde nebyl. S rozvodem ale nesouhlasí. Můžu podat návrh na rozvod manželství i bez jeho souhlasu, jak v tomto případě postupuje soud? Nemáme ani děti ani společný nemovitý majetek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych podat žádost o rozvod. Můj manžel je cizinec, jsme spolu 13 let, ale delší dobu vztah nefunguje. Manžel se odstěhoval zpět do zahraničí, více jak 6 měsíců zde nebyl. S rozvodem ale nesouhlasí. Můžu podat návrh na rozvod manželství i bez jeho souhlasu, jak v tomto případě postupuje soud? Nemáme ani děti ani společný nemovitý majetek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych podat žádost o rozvod. Můj manžel je cizinec, jsme spolu 13 let, ale delší dobu vztah nefunguje. Manžel se odstěhoval zpět do zahraničí, více jak 6 měsíců zde nebyl. S rozvodem ale nesouhlasí. Můžu podat návrh na rozvod manželství i bez jeho souhlasu, jak v tomto případě postupuje soud? Nemáme ani děti ani společný nemovitý majetek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych podat žádost o rozvod. Můj manžel je cizinec, jsme spolu 13 let, ale delší dobu vztah nefunguje. Manžel se odstěhoval zpět do zahraničí, více jak 6 měsíců zde nebyl. S rozvodem ale nesouhlasí. Můžu podat návrh na rozvod manželství i bez jeho souhlasu, jak v tomto případě postupuje soud? Nemáme ani děti ani společný nemovitý majetek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželství dcery přestalo plnit svou funkci, zeť navázal jiný vztah a odstěhoval se. Momentálně uvedení manželé řeší smírnou cestou vypořádání majetkových vztahů, úpravu společného bydlení a vyživovací povinnost zetě k dceři (těhotenství). Dohoda, kterou hodlají uzavřít bude mít písemnou podobu, s úředně ověřenými podpisy obou zúčastněných.