Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

16.10.2022 mi končí pracovní smlouva. Bohužel se mi 10.10.2022 stal pracovní úraz.   Na jaké dávky mám v takovém případě nárok? Je mi jasné, že smlouva mi nemusí byt prodloužena, ale nemocenská dávka vyplacena zaměstnavatelem být musí i přes tuto skutečnost? Spadá zde klasicky prvních 14 dní pod zaměstnavatele i přes to, že smlouva již neplatí? Jak se v takovém případě vyplácí? A je zde ochranná lhůta 7 dní? Děkuji za odpověď. Karina.

ODPOVĚĎ:
Skončením pracovního poměru odpovědnost zaměstnavatele a jeho povinnosti nezanikají. Náleží Vám následující odškodnění:
NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Zaměstnavatel poskytne náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle ust. § 192 zákoníku práce nebo odměny z dohody podle ust. § 194 tohoto zákona a plnou výší nemocenského.
NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím (např. podnikáním), se nepřihlíží.
NÁHRADA ZA BOLEST A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku. Ošetřující lékař vystavuje posudek o bolestném, ve kterém je bolestné i ztížení společenského uplatnění hodnoceno body.
ÚČELNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ S LÉČENÍM
Nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením vznikne, jakmile byly vynaloženy. Právo na jejich náhradu nemusí vždy svědčit postiženému zaměstnanci, neboť tyto náklady přísluší tomu, kdo je vynaložil.
NÁHRADA VĚCNÉ ŠKODY
Věcnou škodou je nejen škoda na určité konkrétní věci, kterou měl zaměstnanec na sobě či při sobě v okamžiku pracovního úrazu a která byla následkem úrazového děje zničena nebo poškozena (např. zničený oděv nebo hodinky), nýbrž i další majetkové újmy vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem, které spočívají ve zmenšení majetku postiženého zaměstnance a které nelze podřadit pod některý z jiných dílčích nároků odškodnění.
Bližší informace naleznete na https://www.suip.cz/web/suip/odskodnovani-pracovnich-urazu

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.