Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 15.12.2020 jsem si pronajmula byt v Čáslavi 3+1, na dobu 8,5 měsíce do 31.8.2021 za dohodnutou cenu 12.000 Kč/měsíc plus náklady spojené s užíváním bytu ve výši 3.883 Kč/měsíc. Po dohodě s majitelem bytu, který upřednostnil platbu na celou pronajímací dobu dopředu, tedy částku 102.000 Kč (plus kauce 24.000 Kč) jsem si vzala řádnou půjčku od GE money bank na celou částku 102.000 Kč, kterou řádně splácím ve výši 3.530 Kč/měsíc.

Vzhledem k tomu, že žiji sama v domácnosti s nezletilými dětmi 7 a 9 let jsem si požádala o příspěvek sociálního zabezpečení, který mi byl stanoven a přidělen a to ve výši 7.405 Kč/měsíc. Následně mi bylo doručeno nové rozhodnutí od správy sociálního zabezpečení a to dne 30.9.2021 o rozhodnutí vrácení již přiděleného příspěvku a to v celé výši, tedy 22.215 Kč a to za měsíce 04/05/06 2021. S odůvodněním, že jsem příspěvek pobírala neoprávněně z důvodu, že na zaplacení nájmu 102.000 Kč jsem peníze měla.   Existuje odvolání proti tomuto rozhodnutí? Či je aspoň možná dohoda o měsíčních splátkách? Na vrácení peněz úřadu sociálnímu zabezpečení? Děkuji s pozdravem Viktorie,

 

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že příspěvkem sociálního zabezpečení máte na mysli příspěvek na bydlení. Ten nevyplácí správa sociálního zabezpečení, ale úřad práce. Pokud jste v žádosti o příspěvek na bydlení neuvedla půjčku od GE Money Bank jako Váš příjem, je možné, že po Vás úřad práce požaduje vrácení příspěvku právě z tohoto důvodu.
Pokud s rozhodnutím úřadu práce nesouhlasíte, proti rozhodnutí o vrácení přeplatku můžete podat odvolání do 15 dní ode dne, kdy Vám bylo rozhodnutí doručeno. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu práce, který rozhodnutí vydal, o odvolání bude rozhodovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud by rozhodnutí o odvolání nedopadlo ve Váš prospěch, můžete se pokusit s úřadem práce dohodnout na vrácení přeplatku ve splátkách.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.