Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 15.5. 2019 jsem v dočasné pracovní neschopnosti DPN, nyní k 31.3. 2019 končím pracovní poměr a účetní mi vystavila doklad o průměrném čistém příjmu, kde je pravděpodobný průměrný výdělek. Moje pracovní smlouva zní na 19.000 Kč hrubého měsíčně, takže vystavila podle toho. Po dobu mé pracovní neschopnosti ale moje kolegyně pobíraly různé bonusy, nemám nárok na výpočet stejného výdělku jako mají ony? Z čeho se tedy počítá průměrný čistý příjem po dlouhodobé pracovní neschopnosti? Děkuji. Věrka

ODPOVĚĎ:
Podle § 355 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že zaměstnanec v rozhodném období neodpracuje alespoň 21 dnů, použije se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí, a za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat (§ 353 odst. 1 a 2 zákoníku práce).
Účetní proto správně vycházela z pravděpodobného výdělku.
Ačkoliv zákoník práce nestanoví konkrétní postup při zjišťování pravděpodobného výdělku, zavazuje zaměstnavatele, aby při užití všech metod a konstrukcí tohoto výdělku přihlédl k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy zaměstnance, nebo ke mzdě zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Zaměstnavatel by měl v pravděpodobném výdělku zohlednit nejen složky mzdy, které zaměstnanci určil formou pevných paušálně stanovených částek, ale také další složky mzdy stanovené odlišným způsobem.
Obecně lze říci, že existují 3 způsoby určení pravděpodobného výdělku.
1. z předpokládané výše mzdy, nebo
2. ze skutečných výdělků zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty,
3. ze skutečně dosažené mzdy s přihlédnutím k obvyklé výši nadtarifních složek mzdy.
Účetní proto měla přihlédnout i bonusům, které byly poskytnuty ostatním zaměstnancům a které by pravděpodobně náležely i Vám, pokud byste směny odpracovala.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.