Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Před těhotenstvím jsem pracovala jako zaměstnanec. Po rodičovské dovolené RD jsem po dohodě se zaměstnavatelem čerpala tzv. neplacené volno do 4 let věku mého dítěte, a to do února 2018. Celou dobu mateřské, rodičovské i neplaceného volna jsem byla vedena jako zaměstnanec, pracovní poměr nebyl ukončen.

Po dovršení 4 let dítěte jsem nastoupila zpět do původního zaměstnání. Má mzda se výrazně zvýšila, ale já jsem musela dát po týdnu z vážných důvodů výpověď. Pracovní poměr byl ukončen dohodou o rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel mi vystavil mimo jiné „Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti“. Můj dotaz se vztahuje k bodu II. Tohoto potvrzení - “Údaj o výši průměrného výdělku“. Podle legislativy se vychází z rozhodného období – za předchozí kalendářní čtvrtletí, což pokud správně chápu je 3Q2017, kdy jsem byla ještě na neplaceném volnu. Pokud bych se ale zaevidovala na úřadu práce až po 1.4.2018, bylo by zřejmě rozhodné kalendářní čtvrletí 1Q2018, to jsem však pracovala pouze týden za vyšší plat. Jak by se prosím vypočítával můj průměrný (předpokládaný) výdělek" za 1Q2018? Vycházelo by se pouze z mého "týdenního platu" v únoru 2018 nebo by zaměstnavatel mohl trvat na tom, že bude vycházet z období, jaký jsem měla plat před nástupem na mateřskou?

ODPOVĚĎ:
Postup při zjišťování průměrného výdělku stanoví § 351 až 362 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí, a za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat (§ 353 odst. 1 a 2 zákoníku práce).
Podle § 355 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že zaměstnanec v rozhodném období neodpracuje alespoň 21 dnů, použije se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek.
Při zjišťování pravděpodobného výdělku vychází zaměstnavatel především z hrubé mzdy, které zaměstnanec v rozhodném období skutečně dosáhl. Není-li tento způsob zjištění pravděpodobného výdělku dostatečně přesný a objektivní, vychází se z hrubé mzdy, kterou by zaměstnanec zřejmě dosáhl.
Ve Vašem případě by se tedy měl počítat pravděpodobný výdělek za 4Q2017, tedy z platu před nástupem na mateřskou dovolenou.
Pokud se budete evidovat až po 1.4.2018, rozhodným obdobím se stane 1Q2018 a bude se vypočítávat pravděpodobný výdělek podle nového platového výměru.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Výpočet průměrného výdělku pro podporu v nezaměstnastnosti - § 351 až 362 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.