Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od  9.10.2017 jsem evidována jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce a je mi přiznána podpůrčí doba 11 měsíců. V průběhu června 2018 mi vznikne možnost odejít do starobního důchodu. Mohu využít celou přiznanou podpůrčí dobu, nebo ji musím ukončit v červnu a přejít do starobního důchodu? Děkuji. Dagmar

ODPOVĚĎ:
Podle § 39, odst. 1 zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v  nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k  němuž má být podpora v  nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Jestliže zatím starobní důchod nepobíráte, můžete pobírat podporu v  nezaměstnanosti. Podle § 44, odst. 1 téhož zákona se uchazeči o zaměstnání podpora v  nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu. Po tuto dobu krajská pobočka úřadu práce poskytování podpory rozhodnutím zastaví. Pokud by Vám tedy začal být vyplácen starobní důchod, musela byste o této skutečnosti informovat úřad práce. Jestliže se ale rozhodnete odejít do důchodu později a žádost o přiznání starobního důchodu odložit, můžete pro čerpání podpory v  nezaměstnanosti využít celou podpůrčí dobu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Starobní důchod a vyčerpání podpůrčí doby
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.