Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám podíl ve dvou družstvech, tedy dva byty. V jednom bytě zůstalo bydlet moje dítě, ve druhém bydlím já. Podle stanov bytového družstva mám právo u sebe ubytovat přímého potomka, tím pádem nepotřebuji ještě souhlas družstva, je pouze mojí povinností, aby byl nahlášený na družstvo, a to je. Pro úřad (požadavek příspěvku) potřebuje vyčíslit, jaké platí nájemné a energie.

Dodala jsem jakési písemné prohlášení, že zde platí pouze skutečné náklady, které jsem vyčíslila přesně na korunu a dodala i podklady, ze kterých vycházím. Úřad tvrdí, že je nutné dodat i nájemní smlouvu. Podle mě to není nutné, protože tam bydlí jako můj přímý potomek? Možné to je, ale pouze jako podnájemní smlouva? Nevím, jak to brát, když je to rodinný příslušník. Děkuji. Monika

ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Podmínku vlastnictví bytu či domu nebo nájemní smlouvy stanovuje zákon o státní sociální podpoře a úřad práce proto musí dodání nájemní smlouvy požadovat. Vy sama jako člen bytového družstva bohužel nemůžete se svým dítětem nájemní smlouvu uzavřít - mohla byste tak učinit v případě, že by šlo o byt v osobním vlastnictví, který byste vlastnila. Vy můžete s Vaším dítětem uzavřít pouze podnájemní smlouvu, která ale pro získání příspěvku na bydlení nestačí.
Vaše dítě tedy nárok na příspěvek na bydlení nemá, mohlo by si ale zkusit zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů dokládat také tzv. prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. To znamená, že úřad práce bude zajímat, zda má Váš potomek nějaké finance na bankovním účtu, zda vlastní nějaký (ne) movitý majetek), zda má stavební spoření či životní pojištění. O dávky hmotné nouze může Váš potomek požádat na úřadě práce v místě svého bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.