Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

20. 10. 2014 jsem měl nastoupit do zaměstnání. Den předtím (19. 10. 2014) jsem utrpěl úraz, a jsem od té doby v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel mi tvrdí, že nedošlo k nastoupení do pracovního poměru, tudíž mi odmítá vyplatit nemocenskou (podle §10 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb.). Má pravdu? Kdo mi ji tedy vyplatí? Před 20. 10. jsem byl evidován na Úřadu práce.

Zaměstnavatel mi tvrdí, že podle §66 zák. práce (č. 262/2006 Sb.) mě může propustit ve zkušební době v době trvání pracovní neschopnosti delší než 3 týdny. Má pravdu? Vztahuje se ochranná lhůta na celou dobu trvání pracovní neschopnosti, či ne? Předem děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Podle § 34 odst. 1 písm. c) zákoníku práce platí, že pracovní smlouva musí obsahovat mimo jiné i den nástupu do práce. V tento den vzniká pracovní poměr. Dle § 34 odst. 3 ZP pak platí, že nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci nebo se zaměstnavatele do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Je tedy rozhodné, zda zaměstnavatel o Vaší pracovní neschopnosti věděl, a to do sedmi dnů od data nástupu do práce. Pokud ano, pracovní poměr Vám vznikl i přesto, že jste do práce nenastoupil.
Ve zkušební době může zaměstnavatel zaměstnance propustit, resp. s ním rozvázat pracovní poměr bez udání důvodu. Je limitován pouze omezením, že toto nesmí učinit v době prvních 14-ti kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Po uplynutí této doby, může zaměstnavatel k rozvázání pracovního poměru ve zkušební době přistoupit, i když je zaměstnanec i nadále v dočasné pracovní neschopnosti (§66 ZP). Ochranná lhůta platí po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti pouze v určitých případech dání výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.