Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Který úřad je kompetentní k řízení o ustanovení zvláštního příjemce podle § 10 a 118 zákona č. 582/1991 Sb.. Zda jde o obecní úřad v místě trvalého pobytu důchodce nebo v místě trvalého pobytu budoucího zvláštního příjemce. Díky za Váš názor, Dana

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 10 ani § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, neřeší místní příslušnost obce, která je oprávněna o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení rozhodnout v případech, kdy se jedná o dvě odlišná místa trvalého pobytu účastníků řízení.
Vzhledem k možné odlišnosti trvalého pobytu obou účastníků řízení je proto v této věci zapotřebí vycházet z ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, je kompetentní k provedení řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo tehdy, nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán (krajský úřad). Není–li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží - v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.