Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o radu jak postupovat v případě změny otcovství u syna. Byla jsem vdaná, vztah ovšem neklapal, tak jsem měla přítele, s kterým jsem otěhotněla. Syn se narodil v nefunkčním manželství a já mu dala příjmení po manželovi. Manželovi jsem řekla jak se věci mají a do dvou let jsme se rozvedli.

Nyní žiji s přítelem (biologickým otcem syna) a chtěla bych vše uvést úředně do pořádku a změnit synovi rodný list.Synovi je nyní 14let,vše ví a ve změně nevidí problém a byl by rád kdyby se vše opravilo.Prosím o radu jak nejjednušeji postupovat.Děkuji moc za radu. Jarmila

ODPOVĚĎ:
V současné situaci máte 2 možnosti, jak uvést záznamy v matrice do souladu se skutečným stavem (přičemž předpokládám, že v rodném listě Vašeho syna je jako otec veden Váš bývalý manžel):

1/ Popření otcovství bývalého manžela:
Lhůtu pro popření otcovství Vašeho bývalého manžela jste Vy i Váš bývalý manžel zmeškali (lhůta pro Vašeho bývalého manžela činí 6 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o narození Vašeho syna a pro Vás 6 měsíců od okamžiku, kdy se syn narodil). V současné chvíli je oprávněn popřít otcovství Vašeho bývalého manžela nejvyšší státní zástupce a to za podmínky, že toto popření je v zájmu Vašeho syna, což lze z Vámi nastíněné situace předpokládat. Bylo by proto nutné kontaktovat písemně nejvyššího státního zástupce (popř. kteréhokoli jiného státního zástupce) s návrhem na zahájení řízení o popření otcovství Vašeho bývalého manžela. V tomto návrhu je zapotřebí vylíčit všechny rozhodné skutečnosti ohledně skutečného otce Vašeho syna, rozvodu Vašeho manželství a současného stavu a navrhnout, aby bylo otcovství Vašeho bývalého manžela popřeno, neboť v současné situaci je v zájmu Vašeho syna mít v rodném listě uvedeného svého skutečného biologického otce. K tomuto návrhu by bylo dobré připojit (byť nikoli nutně) písemný souhlas Vašeho bývalého manžela. Poté, co by došlo k popření otcovství Vašeho bývalého manžela, můžete souhlasným prohlášením (i ústním) se svým současným přítelem před matričním úřadem (popř. i před soudem) určit za otce Vašeho syna Vašeho současného přítele.

2/ Osvojení:
Druhou možností (a to jednodušší) je osvojení Vašeho syna Vaším současným přítelem. V takovém případě je zapotřebí, aby Váš současný přítel podal k soudu návrh na osvojení Vašeho syna, v němž vylíčí všechny rozhodné skutečnosti (zejména popíše svou rodinnou situaci, skutečnost, že je biologickým otcem Vašeho syna a svou motivaci, stát se osvojitelem). K osvojení Vašeho syna je zapotřebí souhlasu obou jeho rodičů – tedy i Vašeho bývalého manžela (přestože je pouze matrikovým otcem). Ideální by bylo se s Vaším bývalým manželem dohodnout a opatřit od něj písemný souhlas s osvojením Vašeho syna Vaším současným přítelem (je vhodné, aby oba v tomto prohlášení jmenoval) – v tomto případě by patrně soud nevyžadoval osobní účast Vašeho bývalého manžela při řízení o osvojení. Pokud by se Vám nepodařilo se s Vaším bývalým manželem dohodnout, bylo by možné zahájit soudní řízení o tom, že jeho souhlas k osvojení Vašeho syna není zapotřebí. Zákon o rodině stanoví, že souhlasu rodiče, který po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevoval opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvoval, neplnil pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevuje snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohl osobně ujmout péče o dítě, není k osvojení dítěte zapotřebí. Není-li Váš bývalý manžel s Vaším synem v žádném kontaktu, je dle mého názoru tato podmínka splněna. Váš bývalý manžel by byl samozřejmě účastníkem tohoto řízení, platí-li však výše uvedené okolnosti, neměl by být problém s rozhodnutím soudu o nepotřebnosti jeho souhlasu k osvojení Vašeho syna. Po právní moci takového rozhodnutí by pak bylo možné přistoupit k samotnému řízení o osvojení, v jehož rámci by soud rozhodl i o příjmení Vašeho syna.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že v případě, že Váš bývalý manžel platí na Vašeho syna výživné, může se po popření svého otcovství domáhat vrácení těchto peněžních prostředků po Vašem současném příteli (jako biologickém otci Vašeho syna) dle § 101/1 zákona o rodině. Nárok na vrácení výživného se v této souvislosti promlčuje po třech letech od doby, kdy mohl Váš bývalý manžel tento nárok uplatnit poprvé (§ 101 Občanského zákoníku).