Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Exmanžel je zapsán v rodném listu dítěte, ale není jeho biologickým otcem. Dceři jsou 4 roky. Ještě než se narodila byl informován o skutečnosti, že dítě není jeho. Vzhledem k tomu, že intimní život jsme nevedli několik let z důvodu, že nám vztah neklapal a společný život jsme vedli kvůli našemu společnému synovi (nyní 14 let).

Po naší domluvě byl exmanžel zapsán do RL. O dceru se staral do dvou let. Poté jsme se společně přestěhovali do rodinného domu RD, který má dva samostatné vchody. Žili jsme odděleně, ale styku dětem jsme nebránili. Nikomu v rodině jsme se nezmínili o skutečnosti otcovství i když se mě často tázali (vzhledem k tomu, že věděli, že intimní život nevedem a věděli, že náš společný syn je po IVF, in vitro fertilizaci, umělém oplodnění). Po naší domluvě jsme se rozvedli, protože jsme společný život stejně nevedli. Domluvili jsme se, že si děti bude brát po naší společné domluvě. Nikdy jsme si nedělali problémy. Kluk je velký a vše pochopil. Dcera v době rozvodu nevnímala, nějakou změnu, že by otec odešel, protože bydlel ve vedlejším domě. Děti vídal, řádně na ně přispíval, vztah k nim má, ale do výchovy se nikdy nepletl. Po rozvodu se odstěhoval a děti si bral nepravidelně. Oba jsme si našli nového partnera. Já se současným snoubencem žiji ve společné domácnosti a od jejích tři let jí řádně vychovává. Mají k sobě velice krásný vztah a dcera ho vnímá jako vlastního otce. Oslovuje ho "taťoušku". Otec z rodného listu si syna bere k sobě na návštěvu nebo spolu tráví čas (dovolená, víkendová návštěva...) za posledních půl roku, ji viděl dvakrát, vždy jí něco doveze a slibuje co jí koupí příště (blbne jí hlavu). Navrhla jsem, že zruším soudně jeho alimenty na dceru a zbavím ho otcovství. S tím, že dceru vychováváme se snoubencem a nechceme jí motat hlavu. Ex manžel s tím nesouhlasí, že si dceru vzít nenechá. Navrhla jsem, že kontaktu bránit nebudu, ale nechci, aby byl uveden jako bio otec v RL, když to v podstatě je pravda. Co proto mohu udělat? Mám vůbec šanci tohoto dosáhnout? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 789 občanského zákoníku může matka do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Tuto lhůtu jste tedy již bohužel zmeškala. Určitou možnost nabízí ještě § 792 občanského zákoníku, který říká, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Je tedy možné podat k soudu návrh na popření otcovství s tím, že jste si vědoma zmeškání lhůty, ale že osoba uvedená v rodném listě není biologickým otcem dítěte a existuje tu jiná osoba, která je ochotná o dítě pečovat a vychovávat ho. Vzhledem ke zmeškání popěrné lhůty ale doporučuji návrh sepsat ve spolupráci s právníkem se specializací na rodinné právo.
Pokud by soud návrhu na popření otcovství nevyhověl a z Vašeho partnera by se stal Váš manžel, další možností je, že by Váš manžel požádal o osvojení Vaší dcery. K osvojení je ale dle § 809 občanského zákoníku třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte – dceřin otec by tedy musel s osvojením souhlasit. Souhlasu není třeba v případech uvedených v § 818 odst. 1 občanského zákoníku a dále tehdy, pokud rodič zjevně nemá o dítě zájem. Má se za to, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je třeba, aby byl orgánem sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) poučen o možných důsledcích svého chování a aby od takového poučení uplynuly alespoň tři měsíce. Vzhledem k informacím uvedeným ve Vašem dotazu ale nepředpokládám, že by se Vám podařilo prokázat, že otec o dceru nejeví zájem, takže doporučuji zkusit spíše podání návrhu na popření otcovství po uplynutí popěrné lhůty.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.