Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Sestřenici zemřel přítel, se kterým poté, co zemřel, zjistila, že čeká dítě. Bude muset procházet různými peripetiemi jako je uznání otcovství, atd. Slyšeli jsme o tom, že by bylo za určitých okolností možné uzavřít manželství se zemřelým zpětně. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Podle § 3 zákona o rodině se manželství uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky v přítomnosti dvou svědků. Vzhledem k tomu, že zesnulý přítel Vaší sestřenice již nemůže se vstupem do manželství vyslovit souhlas, nemůže takovéto manželství být uzavřeno.
Vaše sestřenice může podat k soudu návrh na určení otcovství. Ve chvíli, kdy bude otcovství určeno, může se domáhat výživného na nezletilé dítě po rodičích zesnulého. Pokud byl otec dítěte poživatelem invalidního či starobního důchodu nebo ke dni smrti splnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod, bude mít dítě Vaší sestřenice nárok na starobní důchod.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.