Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera 21 let, chodí do školy jak se jí zachce, hodně času tráví u PC. Jak to budu mít s dobou placení pravidelného výživného, pokud zase tento ročník holka nedodělá. Mám právo na zdravotní informace o zdravotním stavu mé dcery? Léčí se na psychiatrii. A o školním prospěchu? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o informace ohledně zdravotního stavu, na ty byste měl jako rodič nárok v případě, že by Vaše dcera byla ještě nezletilá. Vzhledem k tomu, že dcera je už zletilá, měl byste podle zákona o zdravotních službách právo na informace pouze v případě, že by Vás dcera přímo určila jako osobu, která může být informována o jejím zdravotním stavu. Jestliže se tak nestalo, nárok na informace o dceřině zdravotním stavu nemáte.

Co se týče informací o školním prospěchu, podle § 21, odst. 3 školského zákona, který upravuje studium na základních, středních a vyšších odborných školách, platí, že na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

Zákon o vysokých školách pak stanoví, že vysoká škola vede tzv. matriku studentů, ve které jsou zaznamenány informace například o studijním programu, oboru a formě studia, o zápisu do vyššího ročníku nebo dalšího bloku studia či o přerušení nebo ukončení studia. Podle § 88, odst. 5 uvedeného zákona pak vysoká škola sdělí příšlušný údaj z matriky studentů tomu, kdo osvědčí právní zájem. Pojem právní zájem jako takový není v žádném právním předpise jednoznačně definován, nicméně lze jej vyložit jako oprávněný zájem žadatele zjistit z různých důvodů potřebné údaje o osobě, vůči které je v nějakém vztahu. Konečné posouzení, zda žadatel osvědčil právní zájem či nikoliv, záleží vždy na posouzení konkrétní vysoké školy.

Vaše vyživovací povinnost vůči dceři trvá do doby, dokud není schopná se sama živit. Současně však platí, že výživné nelze přiznat, pokud by bylo v rozporu s dobrými mravy. Jestliže tedy Vaše dcera opakovaně a bez vážných důvodů ukončuje studium a opět začíná studovat, aniž by předchozí studium úspěšně dokončila, nelze na Vás spravedlivě požadovat, abyste výživné hradil. Jestliže bylo výživné stanoveno rozhodnutím soudu, můžete požádat soud o ukončení (zrušení) vyživovací povinnosti s poukazem na rozpor s dobrými mravy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.