Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rozvedla jsem se, když mému jedinému dítěti byl jeden rok. Dnes (10.12.2018) má dcera 17 let. S mým exmanželem (je to také jeho jediné dítě) se viděla zhruba 8x. 3x dostala od něho menší dárek. Ze začátku byl problém s placením výživného, nechtěl platit, byl i ohledně neplacení výživného zavřený. Nyní v posledních letech mu výživné (2000 Kč) srtahávají z výplaty, takže pravidelně mi výživné chodí.

Já dlouhodobě žiji s partnerem, ale manželé nejsme. Zajímalo by mě jestli se má dcera v budoucnu, když bude například nemocný, bude muset o svého otce postarat, ať už fyzicky nebo finančně, tak jak je to v Zákoně o rodině (ZoR). Může jí toto soud nařídit? Jestli jí tato povinnost hrozí dá se tomu nějak předejít? Je možné vymazat otce z rodného listu? Může přítel dceru adoptovat. Jakým způsobem bych měla postupovat? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
V § 35 zákona o rodině se uvádí, že "dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat." Tentýž zákon v § 31, odst. 4 stanoví, že: "Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny". To, jak konkrétně má dítě rodiči pomáhat, však není nikde specifikováno. Žádný soud tedy nemůže dceři například nařídit, aby o otce osobně pečovala, docházela pravidelně do jeho domácnosti apod.
Rodiče a děti však mají vzájemnou vyživovací povinnost - § 87, odst. 1 zákona o rodině jasně říká, že děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují. To znamená, že pokud by se Váš bývalý manžel v budoucnu dostal do finančních problémů a neměl by dost peněz na svoji výživu, mohl by požadovat po dceři výživné.
Pokud by chtěl Váš přítel dceru osvojit (adoptovat), musel by se s Vámi nejprve oženit. Společně totiž mohou dítě osvojit pouze manželé. Osvojit lze pouze dítě nezletilé, tudíž byste sňatek i osvojení museli stihnout do dceřiných 18. narozenin. K osvojení budete navíc potřebovat souhlas dceřina biologického otce. Tento souhlas je možné nahradit rozhodnutím soudu za předpokladu, že otec soustavně po dobu nejméně šesti měsíců neprojevoval o dceru opravdový zájem. I v případě, že souhlas otce nezískáte, můžete se po uzavření sňatku zkusit obrátit na soud za předpokladu, že prokážete, že se otec o dceru nezajímá.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.