Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

V r. 2012 jsem se rozvedl a měli jsme společné podílnictví k družstevnímu bytu. Na základě smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi jsem zašel na bytové družstvo (správu bytového družstva) a požádal o přepsání bytu (práv k užívání družstevního bytu) na mne. Bytové družstvo mi vyhovělo a dne 24.09.2014 jsem obdržel smlouvu na družstevní byt.

30.9.2014 byla tato smlouva představenstvem bytového družstva schválena. 12/2014 exmanželka tuto smlouvu napadla s tím, že se nevzdala členského podílu. Právnička bytového druřstva BD následně prohlásila naši vypořádající smlouvu za zmatečnou a představenstvo bytového družstva smlouvu znějící na mne 5.5.2015 revokovalo a ústně mě informovalo. Spornými body ve vypořádající smlouvě mezi manželi jsou bod 3: "Jan Novák se zavazuje na vyrovnání podílů uhradit Petře Novákové do 31.12.2014 částku 220.000 Kč". Bod 5 Věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v předchozích článcích této dohody a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství účastníků této dohody náleželi do společného jmění účastníků této dohody, se stávají výlučným vlastnictvím toho z účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství u sebe v držbě." Tudíž já. Může rekovokovat bytová práva, po 8. měsících smlouvu, na základě smlouvy o vypořádání jmění mezi manželi. Má bytové družstvo právo na to, aby zrušilo po 10 měsících smlouvu, o převodu na mne, kterou udělali na základě majetkovo vypořádající smlouvy, kterou následně představenstvo odsouhlasilo a poté po 9. měsících revokovalo? Smlouvu vlastním. Děkuji, Drahoslav.

ODPOVĚĎ.
Pokud jste se v rámci smlouvy o vypořádání majetku dohodli, že členská práva po rozvodu přechází pouze na Vás, je družstvo povinno tuto smlouvu respektovat a rozhodně nemá samo rozhodovací pravomoc, zda se bude smlouvou řídit či nikoliv. Řídit se jí musí.
Pokud byla smlouva součástí rozvodového řízení a soudem byla schválena, nemá bývalá manželka jediný legitimní důvod smlouvu následně napadnout. Celý postup družstva je naprosto zmatečný. Navíc po rozvodu nemůžete mít členská práva oba dva, resp. můžete je mít nevypořádaná, ale pouze do tří let po rozvodu. Poté Vy jako držitel v souladu se smlouvou členská práva nabýváte. Družstvo tedy nejedná v souladu se zákonnou úpravou, pokud se ale neumoudří, nezbude Vám, než věc řešit soudně určovací žalobou.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může zrušit bytové družsto smlouvu o převodu družstevních práv po rozvodu manželů na jednoho z manželů?
  • Dohoda manželů o převodu práv na družstevní byt při rozvodu - musí družstvo dohodu manželů akceptovat?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.